Oblikovanje kulturne dediščine v Srednji Evropi

KDAJ? petek 19. maj 2017, ob 11.00 uri

KJE? ZRC SAZU (2. nadstropje, Mala dvorana), Novi trg 4, Ljubljana

 

Historični seminar Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti vabi na predavanje Oblikovanje kulturne dediščine v Srednji Evropi.

Predavanje bo obravnavalo sodobne vzorce gradnje nacije v državah Srednje Evrope, in sicer na podlagi analize “območij svetovne dediščine” (“World Heritage Sites”). Kategorizacije evropskih nacionalnih projektov iz 19. stoletja je mogoče najti pri današnjih nominacijah za območja svetovne dediščine in sodobnih oblikah nacionalne reprezentacije. Analiza razkriva, da mnogih območij ali enot dediščine v Srednji Evropi “kljub globalizaciji in masovnemu turizmu” niso nadomestili nevtralni postmoderni “nekraji”, kakor trdijo mnogi avtorji. Nacionalni teritorij se v Srednji Evropi ohranja kot objekt identitetnih konstrukcij, ki ga dopolnjuje prezentistični diskurz kulturne dediščine.

Predaval bo dr. Gábor Sonkoly.

Gábor Sonkoly je leta 2000 doktoriral na EHESS v Parizu, zdaj pa je predstojnik Oddelka za zgodovinopisje in družboslovje na Univerzi Eötvös Loránd v Budimpešti. Poleg treh monografij v madžarščini je objavil monografiji Les villes en Transylvanie moderne, 1715-1857 (2011) in Historical Urban Landscape (2016), uredil več knjig ter napisal okoli sedemdeset člankov in poglavij o zgodovini mest, urbani dediščini in kritični zgodovini kulturne dediščine. Svoje delo je predstavil na več kot sto mednarodnih srečanjih in kot profesor gostoval v desetih različnih državah. Od leta 2011 je vitez francoskega reda Akademskih palm.

Predavanje bo v angleščini.

Vljudno vabljeni!

Več o Historičnem seminarju tudi na http://hs.zrc-sazu.si.

Up Next

Related Posts