Oborožena meja: politično nasilje v severnem Jadranu 1914-1941

Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije vabi na mednarodno znanstveno konferenco

OBOROŽENA MEJA: POLITIČNO NASILJE V SEVERNEM JADRANU, 1914 – 1941
(BORDERS IN ARMS: POLITICAL VIOLENCE IN NORTHERN ADRIATIC, 1914 – 1941)

ki bo v Kopru, 24. in 25. maj 2018, v Pretorski palači na Titovem trgu 3 in v knjižnici Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, Garibaldijeva 1.

Na konferenci se bomo v sodelovanju s strokovnjaki iz različnih evropskih držav in Združenih držav Amerike posvetili različnim aspektom političnega nasilja na območju severnega Jadrana v času od začetka 1. svetovne vojne do napada sil Osi na Kraljevino Jugoslavijo spomladi 1941. Čeprav je politično nasilje pogosta tema raziskav v sodobni humanistiki in širši javnosti, je prevladujoči diskurz pogosto zaznamovan z interpretativnimi dihotomijami, kot so legitimno proti nelegitimnemu, dobro proti zlu ali manjšina proti večini. Namen konference je zato predstaviti delovanje akterjev političnega nasilja na obravnavanem območju iz različnih perspektiv ter tako izzvati dominantno državno-centrično razumevanje političnega nasilja in terorizma.

Konferenca bo potekala v Pretorski palači (24. maj) in knjižnici Znanstveno-raziskovalnega središča v Kopru (25. maj) v angleškem jeziku.

Porgram konference: http://lists.arnes.si/mailman/private/zgo-lista/attachments/20180517/bbb17315/attachment.pdf

Up Next

Related Posts