Odoaker – Rex Italiae

15. marca 493 je v Raveni umrl častnik rimske vojske, germanskega porekla in prvi kralj Italskega kraljestva po razpustitvi Zahodnega rimskega imperija, Odoaker.

Po letu 395 so bili cesarji Zahodnega rimskega cesarstva bolj kot ne figure v rokah vojaških mogočnežev, ki so sami sebe imenovali magister militum, patricij ali celo oboje. Leta 476 je Flavij Orest zavrnil zahtevo germanskih najemnikov za dodelitev ozemlja v Italiji in nezadovolji najemniki so se uprli.

Cesarski prestol je takrat zasedal Orestov sin Romul Avgust, ki ga je za cesarja 31. oktobra 475 proglasil njegov oče, potem ko je prisilil njegovega predhodnika Julija Neposa v izgnanstvo. Avgust je bil takrat še otrok (vzdevek »Avgustul« pomeni »Mali Avgust«) in je služil zgolj kot figura za očetovo oblast.

Kovanec z Odoakrovo podobo iz Ravene (477). Odoaker je bil upodobljen z barbarskimi brki.Upor je vodil germanski častnik Odoaker. Njegovi možje so ujeli Oresta in ga usmrtili in nekaj tednov kasneje zasedli Raveno. Cesarja Romula Avgustula so ujeli in prisilno upokojili. Po Romulovi odstavitvi so se od zahodnorimskega cesarstva ohranile le še razdrobljene uporniške skupine na ozemlju današnje Hrvaške do leta 480. Njega pa je Odoaker poslal živet v grad Castellum Lucullanum v Neapeljskem zalivu. Odtlej Romula, zadnjega zahodnorimskega cesarja, zgodovinski viri ne omenjajo več.

Odoakrovo Italsko kraljestvo je bila neformalna germanska država na Apeninskem polotoku. Podobno je že leta 418 cesar Honorij prepustil Akvitanijo Gotom in 435 Valentinijan afriška ozemlja Vandalom.

Po prevzetju oblasti je Odoaker poslal Romulove insignije v Bizanc in hitro osvojil ostale dele Italije. Zenon je kmalu po prejetju insignij sprejel dve delegaciji. Prva je bila Odoakerjeva, ki je zahtevala uradno priznanje njegove oblasti v Italiji pod Zenonovo nadoblastjo, druga pa Neposova, ki je prosila za pomoč za njegovo vrnitev na zahodnorimski prestol.

Kovanec s podobo Julija Neposa.Zenon je od Odoakra je zahteval, da prizna formalno nadoblast Julija Neposa, predhodnika odstavljenega rimskega imperatorja, ki je po pregonu Oresta živel v Dalmaciji, v zameno za praktično neomejeno oblast v Italiji. Formalno je bilo vse ozemlje pod Bizantinci in cesar Zenon je tako uradno postal edini cesar vsega še obstoječega imperija, a realno se tedaj niso več vmešavali v vodenje Italije. Zaradi tega se Odoakrova država smatra za prvo naslednico imperija na zahodu in časovno predstavlja mejnik konca zahodnega rimskega imperija.

Odoakrov kovanec kovan v imenu Zenona izkazuje formalno prevlado Bizanca nad Italskim kraljestvom.

Zenon je Odoakerju podelil naslov patricija in njemu in rimskemu senatu ukazal, naj priznajo Neposa za svojega cesarja. Nepos se kljub temu nikoli ni vrnil iz begunstva v Dalmaciji v Italijo, četudi je Odoaker koval novce z njegovim imenom. Po Neposovi smrti leta 480 je Zenon razglasil Dalmacijo za del Vzhodnega cesarstva. Odoaker je zato napadel Dalmacijo. Vojno je končal ostrogotski kralj Teodorik Veliki, ki je osvojil Italijo in jo vrnil pod Zenonovo oblast.

Odoakra so njegovi vojaki imenovali rex gentium (kralj narodov), a v resnici mu ni bil kraljevski naslov nikoli uradno priznan, čeprav je dejansko do smrti kraljeval.

Kovanec s podobo Teoderika Velikega.Edini posredni poseg Bizanca v njegovo vladanje je bil usodnega pomena. Ko je bizantinski cesar Zenon uvidel, da je Odoaker sposoben in uspešen vladar, je proti njemu naperil ostrogotskega kralja Teodorika Velikega, ki je bil vzgojev v Bizancu. Teodorik je leta 489 napadel Italijo in do avgusta 490 zasedel skoraj ves Apeninski polotok. Odoaker se je zatekel v Raveno, kjer se je 5. marca 493, po treh letih obleganja mesta, vdal. Teodorik ga je po zmagi povabil na spravni banket in ga tam ubil. Z mečem ga je prebodel pri ključnici. Odoakrove zadnje besede so bile “Kje je bog”, Teoderik pa je v solzah dejal “To si storil mojim prijateljem”. Stoječ nad truplom je še dejal “Vsekakor ni bilo kosti v tem povprečenem možu”.

Z Odoakrovo smrtjo se je zaključilo prvo barbarsko kraljestvo na Apeninskem polotoku. Sledilo mu je Teodorikovo ostrogotsko kraljestvo.

Odoakrovo kraljestvo leta 480 po priključitvi Dalmacije in Sicilije.

Up Next

Related Posts