PeKo – Peter Kozina

Na današnji dan 25. marca leta 1913 se je tovarna čevljev v Tržiču preimenovala v “Peter Kozina in družabniki” ali na kratko PE-KO.

Čevlji za vso družino. Foto: Muzej radovljiške občineTržič na Gorenjskem je imel zaradi svoje lege in obilne vodne sile že od nekdaj dobre možnosti za razvoj domače obrti, predvsem kovaštva in usnjarstva. Tržiški usnjarji so se združili v ceh že leta 1662, to obrt pa je spremljala tudi čevljarska. Ta se je v zadnjih desetletjih 19. stoletja že začela razvijati v industrijo. Leta 1906 je v Tržiču začel izdelovati čevlje tudi Peter Kozina, rojen 19. junija 1876 v Dolenji vasi pri Ribnici na Dolenjskem.

Leta 1903 je namreč Peter Kozina iz Dolenje vasi pri Ribnici, ki se je za trgovca izučil v Šmartnem pri Litiji in je imel prvo službo v Ljubljani pri zelo uglednem trgovcu Antonu Krisperju, z družabnikom Štefanom Hitzlom ustanovil svojo prvo trgovsko javno družbo Hitzl & Kozina. Začela sta prodajati izdelke iz dežele Kranjske po Avstro-Ogrski, od čevljev, glavnikov do slamnikov in zobotrebcev. Kozina se je želel osamosvojiti, in ker jima je šlo precej slabo, je Hitzla leta 1905 izplačal.

Nekaj let je prodajal obutev po vsej Avstro-Ogrski, v Nemčiji in celo v baltskih deželah, leta 1906 pa je začel s pomočjo domačih čevljarjev izdelovati čevlje v Tržiču. Najboljše je združil v skupni delavnici in tako pocenil izdelavo ter omogočil uvedbo Peter Kozina. Foto: Wikimediastrojev. Začel je z desetimi delavci: serijsko so prirezovali usnje in šivali zgornje dele obutve, preostalo pa so naredili obrtniki v svojih delavnicah. Čez nekaj let je že zgradil tovarno, na današnji dan leta 1913 pa se je podjetje preimenovalo v “Peter Kozina in družabniki” ali na kratko PE-KO. Tovarna je zaposlovala 300 delavcev, na leto pa je izdelala po 460.000 parov čevljev.

V javnem spominu je leto 1903 kot začetek Peka ostalo zato, ker je bilo na pročelju tovarne v Tržiču napisano: 1903, 1911 in 1925. Prva letnica je torej označevala Kozinov začetek, druga zgraditev osrednje Pekove zgradbe, tretja pa nadgraditev te stavbe.

Pravi začetek je torej vsaj leto 1903, ko je bila ustanovljena družba Peter Kozina & Ko. in je vsebovala podjetniško idejo in načrte, na podlagi katerih je nastalo podjetje.

Podjetni, pogumni in trmasti mož je dobro poznal čevljarje v okolici Kranja in Tržiča, saj je z njimi sodeloval že kot trgovski potnik, bistvo njegovega podjema je bilo, da je želel povzdigniti hišno obrt in da je čevljarjem, ki jih je seznanil z novimi načini izdelovanja obutve, ponudil moderno okolje in urejen delovnik. Na Dunaju je najel najnovejše in najboljše stroje za izdelavo čevljev znamk Goodyear in Mac Kay, v Švici se je seznanil z značilnostmi čevljarske arhitekture.

Med obema svetovnima vojnama je ustanovil okoli 50 prodajaln. Za zaposlene v tovarni je na Pristavi postavil veliko stanovanjsko zgradbo, v tovarni pa uredil obrate za ugodne delovne pogoje zaposlenih.

Peter Kozina (na stolu) s svojimi prvimi delavci pred 1. svetovno vojno Foto: Tržiški muzejTovarna sredi dvajsetih let 20. stoletja. Foto: Muzej radovljiške občineVir: Radio Prvi, Wikimedia in delo.si

Up Next

Related Posts