Peter Štih izvoljen za rednega člana Evropske akademije znanosti in umetnosti

Akad. prof. dr. Peter Štih z Oddelka za zgodovino Filozofska fakulteta UL je bil izvoljen za rednega člana Evropske akademije znanosti in umetnosti (Academia scientiarum et artium Europaea).

Akad. prof. dr. Peter Štih je doktor zgodovinskih znanosti, redni profesor za srednjeveško zgodovino in pomožne zgodovinske vede na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete UL. Med drugim je od leta 2015 redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter od leta 2017 njen podpredsednik za humanistične, družboslovne in umetnostne vede.

Up Next

Related Posts