Plebiscit o samostojnosti – serija pričevanj in pogovorov

Triindvajsetega decembra 1990 je potekal v Sloveniji plebiscit z vprašanjem “Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?” Plebiscita se je udeležilo več kot 93% volilnih upravičencev. Z DA je na plebiscitu odgovorilo 95% udeležence, oz. 88% vseh volilnih upravičencev. To je bil tretji plebiscit v slovenski zgodovini. Prvi je bil bolj farsičen o pripadnosti Beneške Slovenije. Drugi je bil o usodi Koroške, po novonastalih mejah po razpadu Avstro-Ogrske.
Tri dni po plebiscitu so bili na slavnostni seji vseh zborov skupščine razglašeni rezultati plebiscita in sledilo je šestmesečno obdobje priprav na osamosvojitev. Dan razglasitve rezultatov plebiscita je postal kasneje praznik Dan samostojnosti in enotnosti.
Ob trideseti obletnici plebiscita je Oddelek za zgodovino posnel serijo pričevanj in pogovor na to temo. V predvajalnem seznamu Plebiscit o samostojnosti boste našli pogovor Bojana Balkovca z Božom Repetom. Bojan Balkovec je posnel tudi pogovor z arhivistko Vesno Gotovina o hrambi dokumentov povezanih s plebiscitom. Božidar Flajšman se je pogovarjal z nekaj akterji tistega časa. Dušan Plut je spregovoril kot nekdanji član predsedstva Slovenije. Franci Grad je spregovoril kot ustavni pravnik. Pogovarjali smo se tudi s Spomenko Hribar in Tinetom Hribarjem. Zanimiv sogovornik je bil tudi Jure Apih, ki je sodeloval pri odmevnih reklamnih akcijah v osemdesetih letih.

Up Next

Related Posts