Podrgni, očedi, živali otrebi: higiena v dobi meščanstva

Predavanje obravnava problematiko osveščanja prebivalstva za zdravo življenje, higieno in snago v dobi meščanstva.

V 18. stoletju je pod vplivom idej, ki sta jih prinesla s seboj razsvetljenstvo in razsvetljenski tisk, namreč prišlo do spremenjenega pogleda na vprašanje zdravja in bolezni. Z dokončno ločnico med teologijo in medicino, ki sta si v tem obdobju razdelili pristojnosti – ena nad dušo, druga pa nad telesom, se je namreč uveljavil tudi nov pogled na bolezen. Ta ni bila več kazen za greh in posledica božje jeze, saj so ljudje začeli zbolevati zato, ker se niso podrejali higienskim predpisom. Država si je na tem področju začela prilaščati vedno večje pristojnosti, nase pa je začela prevzemati tudi vedno večjo odgovornost za dobrobit posameznika in celotne skupnosti. 19. stoletje je tako postalo obdobje obsežnih socialnih, zdravstvenih in higienskih reform, s katerimi je država želela preko velikih projektov regulirati, spreminjati in prevzemati nadzor tudi nad najbolj intimnimi področji človekovega življenja.

Up Next

Related Posts