Posvet: Integriteta v znanosti

KDAJ? torek 16. maj 2017, ob 14.00 uri

KJE? SAZU, Novi trg 3, Ljubljana

 

Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (Uradni list RS, št. 43/11) je kot ukrep za doseganje standarda etike v raziskovalni dejavnosti predvidela vzpostavitev častnega razsodišča. Za to nalogo sta bila z resolucijo zadolžena Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter Vlada Republike Slovenije (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport). Za izvedbo naloge sta ustanovila skupno delovno telo, Svet za pripravo vsebinskih izhodišč za ustanovitev nacionalne komisije za integriteto v znanosti, katerega člani so eminentni predstavniki slovenske znanosti.

Svet je s premišljenimi potezami v letošnjem aprilu pripravil vsebinska izhodišča za ustanovitev in delovanje nacionalne komisije za integriteto v znanosti. Ta izhodišča, ki bodo med drugimi povezanimi vsebinami predstavljena na posvetu, oblikujejo strokovno podlago kot prvi korak za pripravo relevantnega zakonodajnega okolja za vzpostavitev najvišjega nacionalnega telesa, ki bo bdelo nad spoštovanjem etičnih in moralnih standardov v izobraževalni in raziskovalni dejavnosti.

PROGRAM:

  • pozdravna nagovora predsednika SAZU akad. Tadeja Bajda in ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Maje Makovec Brenčič
  • Namen in vidiki ustanavljanja nacionalne etične komisije za integriteto v znanosti, akad. Slavko Splichal
  • Priporočila za ustanovitev nacionalne etične komisije za integriteto v znanosti, zasl. prof. dr. Dragica Wedam Lukić
  • Novi evropski kodeks raziskovalne poštenosti, viš. znan. sod. dr. Urša Opara Krašovec
  • Državna komisija za medicinsko etiko, dr. Božidar Voljč.

 

Posvet bo moderiral predsednik Sveta za pripravo vsebinskih izhodišč za ustanovitev nacionalne komisije za integriteto v znanosti, akad. Jože Krašovec.

Up Next

Related Posts