Poziv Italiji, naj uradno prizna fašistične zločine v Jugoslaviji

POZIV ustanovam Italijanske republike, da ob osemdeseti obletnici napada italijanske vojske na Jugoslavijo uradno priznajo fašistične zločine, ki so jih na jugoslovanskem ozemlju zagrešile italijanske okupacijske sile

Letos mineva osemdeset let od napada italijanske vojske na Jugoslavijo, do katerega je prišlo aprila 1941. V času fašistične in nacistične okupacije med aprilom 1941 in osvoboditvijo maja 1945 je na jugoslovanskem ozemlju življenje izgubilo okoli milijon ljudi. Fašistična Italija je pri teh ubojih sodelovala z vojaško agresijo, streljanjem zapornikov in talcev, represalijami nad civilisti, čiščenjem terena, deportacijami v koncentracijska taborišča, v katerih je bilo interniranih okoli sto tisoč Jugoslovanov, pa tudi s podporo kolaboracionističnim silam, ki so tudi same izvajale  množične poboje.

Raziskovalci sodobne zgodovine, izvedenci te problematike in strokovnjaki, ki smo zavezani aktivnemu ohranjanju zgodovinskega spomina, smo prepričani, da v preteklih desetletjih nismo dosegli popolnega zavedanja teh zločinov, ki so bili žal izvršeni tudi v imenu Italije. Italijanska republika teh grozot ni nikoli jasno obsodila, niti se od njih ni radikalno distancirala: ni uzakonila dneva spomina na ta dogajanja, uradni predstavniki italijanske države niso obiskali krajev spomina na fašistične zločine v Jugoslaviji.

Od predsednika Italijanske republike in predstavnikov najpomembnejših institucij zato zahtevamo, da se zavedo tega zamolčanega zgodovinskega dogajanja. Osemdeseta obletnica bi bila idealna priložnost, da Italijanska republika prevzame zgodovinsko odgovornost za kriminalno delovanje, ki je bilo plod politične, fašistične in nacionalistične logike, katero danes v imenu ustavnih vrednot, ki so temelj demokratičnega državljanstva, odločno obsojamo. Javna izjava ali uraden obisk (na primer koncentracijskega taborišča na otoku Rab, kjer je zaradi lakote in pomanjkanja umrlo okrog 1200 oseb, med njimi veliko žensk in otrok) bi imela pomemben simboličen pomen, dokazala bi čut odgovornosti institucij Italijanske republike in pripoznala trpljenje, ki je bilo prizadejano prebivalstvu Slovenije, Hrvaške, Črne Gore in Bosne ter Hercegovine. Po uradnih srečanjih, do katerih je prišlo v preteklih letih, od znamenitega »koncerta treh predsednikov« leta 2010 do obiska na Bazovici julija 2020, bi ta izjava predstavljala naslednji korak na poti evropske pomiritve in širšega razumevanja zgodovinskih procesov.

Koncentracijsko taborišče Rab in njegovo pokopališče, 1943.

 

PODPISNIKI (PO ABECEDNEM VRSTNEM REDU)

 1. Enrico Acciai, Univerza v Rimu “Tor Vergata”
 2. Giulia Albanese, Univerza v Padovi
 3. Marco Albeltaro, Univerza v Turinu
 4. Kornelija Ajlec, Univerza v Ljubljani (UL), Filozofska fakulteta (FF), Oddelek za zgodovino
 5. Mauro Annoni, predsednik Inštituta za sodobno zgodovino, Pesaro
 6. Gorazd Bajc, Univerza v Mariboru (UM), FF, Oddelek za zgodovino
 7. Bojan Balkovec, UL, FF, Oddelek za zgodovino
 8. Stefano Bartolini, Fundacija Valore Lavoro
 9. Alberto Basciani, Univerza Roma Tre
 10. Mateo Bratanić, Univerza v Zadru
 11. Andrea Bellavite, župan Airella del Friuli
 12. Barbara Berruti, zgodovinarka
 13. Davide Bertok, Svet brez vojn in nasilja
 14. Corrado Binel, Zgodovinski inštitut odporniškega gibanja v Valle d’Aosta
 15. Albert Bing, Hrvaški zgodovinski inštitut
 16. Neja Blaj Hribar, Inštitut za novejšo zgodovino, (INZ), Ljubljana
 17. Corrado Borsa, Državni filmski arhiv odporniškega gibanja
 18. Maja Božič, UL, FF, Oddelek za zgodovino
 19. Luigi Bruti Liberati, Univerza v Milanu
 20. Marco Buttino, zgodovinar
 21. Slavko Burzanović, Črnogorska univerza v Podgorici
 22. Carlo Spartaco Capogreco, Univerza v Kalabriji
 23. Franco Cecotti, podpredsednik ANED Trst
 24. Lev Centrih, Univerza na Primorskem (UP), Fakulteta za humanistične študije (FHŠ), Oddelek za zgodovino
 25. Denis Cerkvenik, Znanstveno raziskovalno središče (ZRS) Koper, Inštitut za zgodovinske študije
 26. Luisa Chiodi, direktorica Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa
 27. Chiara Colombini, zgodovinarka
 28. Davide Conti, zgodovinar
 29. Marco Cuzzi, Univerza v Milanu
 30. Dragica Čeč, ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije
 31. Zdenko Čepič, INZ, Ljubljana
 32. Štefan Čok, Narodna in študijska knjižnica, Trst
 33. Giovanni De Luna, storico / zgodovinar
 34. Anna Di Gianantonio, predsednica Državnega združenja partizanov Italije v Gorici
 35. Costantino Di Sante, Pokrajinski zgodovinski inštitut osvobodilnega gibanja Ascoli Piceno
 36. Matteo Dominioni, zgodovinar
 37. Walter Falgio, Sardinski inštitut za zgodovino protifašizma in sodobno zgodovino
 38. Mitja Ferenc, UL, FF, Oddelek za zgodovino
 39. Francesco Filippi, zgodovinar
 40. Božidar Flajšman, UL, FF, Oddelek za zgodovino
 41. Marcello Flores, zgodovinar
 42. Filippo Focardi, Univerza v Padovi
 43. Giovanni Focardi, Univerza v Padovi
 44. Paolo Fonzi, Univerza Vzhodnega Piementa
 45. Luigi Ganapini, zgodovinar
 46. Gigi Garelli, Zgodovinski inštitut odporništva Cuneo
 47. Jure Gašparič, INZ, Ljubljana
 48. Fabio Giomi, Collège de France, Paris
 49. Andrea Giuseppini, Združenje za zgodovinsko topografijo
 50. Tilen Glavina, ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije
 51. Eric Gobetti, zgodovinar
 52. Federico Goddi, Univerza v Pisi
 53. Carlo Greppi, Državni inštitut Ferruccio Parri
 54. Jurij Hadalin, INZ, Ljubljana
 55. Isabella Insolvibile, Državni inštitut Ferruccio Parri
 56. Aleksandra Ivić, promotorka jugoslovanske zgodovine in literature
 57. Aleksandar Jakir, Univerza v Splitu
 58. Branimir Janković, Univerza v Zagrebu
 59. Zdravka Jelaska Marijan, Hrvaški zgodovinski inštitut
 60. Milica Kacin Wohinz, INZ, Ljubljana
 61. Aleksej Kalc, Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademija znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
 62. Dušan Kalc, novinar in podpredsednik Pokrajinskega odbora ANPI Trst
 63. Tjaša Konovšek, INZ, Ljubljana
 64. Marco Labbate, Univerza v Urbinu, pomočnik direktorja Inštituta za sodobno zgodovino v Pesaru
 65. Urška Lampe, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah
 66. Giuseppe Lorentini, Dokumentacijski center fašističnega koncentracijskega taborišča v Casoliju
 67. Maja Lukanc, INZ, Ljubljana
 68. Oto Luthar, ZRC SAZU
 69. Simone Malavolti, Združenje Koraki zgodovine
 70. Giuseppe Manias, Gramscijeva knjižnica v Alesu
 71. Branko Marušič, ZRC SAZU
 72. Laura Marzi, župan občine Milje
 73. Peter Mikša, UL, FF, Oddelek za zgodovino
 74. Franko Mirošević, zgodovinar
 75. Ivo Mišur, zgodovinar
 76. Gašper Mithans, ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije
 77. Dušan Mlacović, UL, FF, Oddelek za zgodovino
 78. Boris Mlakar, INZ, Ljubljana
 79. Dušan Nećak, UL, FF, Oddelek za zgodovino
 80. Simone Neri Serneri, Univerza v Firencah
 81. Nadia Olivieri, Veronski inštitut za zgodovino odporništva in sodobno zgodovino
 82. Oskar Opassi, ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije
 83. Mila Orlić, Univerza na Reki
 84. Amedeo Osti Guerrazzi, zgodovinar
 85. Cesare Panizza, Univerza v Veroni
 86. Tomaž Pavlin, Zgodovinsko društvo Ljubljana
 87. Santo Peli, Univerza v Padovi
 88. Egon Pelikan, ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije
 89. Tea Perinčić, Pomorski in zgodovinski muzej Hrvaškega primorja Reka
 90. Hrvoje Petrić, zgodovinar
 91. Stefano Petrungaro, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah
 92. Paolo Pezzino, predsednik Državnega inštituta Ferruccio Parri
 93. Niccolò Pianciola, Nazarbayev University
 94. Jože Pirjevec, ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije
 95. Milovan Pisarri, Centre for Public History of Belgrade
 96. Armando Pitassio, Univerza v Perugii
 97. Carla Poncina, Inštitut za zgodovino odporništva in sodobno zgodovino v Vicenzi
 98. Martin Premk, Vojaški muzej Slovenske vojske
 99. Jure Ramšak, ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije
 100. Mateja Ratej, ZRC SAZU
 101. Meta Remec, INZ, Ljubljana
 102. Božo Repe, UL, FF, Oddelek za zgodovino
 103. Mateja Režek, ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije
 104. Luciana Rocchi, Inštitut za zgodovino odporništva in sodobno zgodovino v Grossetu
 105. Giorgio Rochat, zgodovinar
 106. Davide Rodogno, Graduate Institute of International and Development Studies Geneva
 107. Drago Roksandić, Univerza v Zagrebu
 108. Francesca Rolandi, Masarykov inštitut in arhiv Akademije znanosti Češke republike
 109. Toni Rovatti, Univerza v Bologni
 110. Vida Rožac Darovec, ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije
 111. Paolo Rumiz, pisatelj
 112. Sabine Rutar, Institute for East and Southeast European Studies, Regensburg
 113. Karlo Ruzicic-Kessler, Svobodna univerza v Bolzanu
 114. Alfredo Sasso, zgodovinar
 115. Giacomo Scotti, pisatelj
 116. Irena Selišnik, UL, FF, Oddelek za zgodovino
 117. Livio Isaak Sirovich, raziskovalec
 118. Catia Sonetti, ravnateljica Inštituta za zgodovino odporništva in sodobno zgodovino v Livornu
 119. Carlo Spagnolo, Univerza v Bariju
 120. Stojan Spetič, senator X. mandatnega obdobja
 121. Matteo Stefanori, Univerza Tuscia (Viterbo)
 122. Urška Strle, UL, FF, Oddelek za zgodovino
 123. Barbara Šatej, UL, FF, Oddelek za zgodovino
 124. Kaja Širok, Icom Slovenija
 125. Viljenka Šnuderl Škorjanec, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana
 126. Marko Štepec, Muzej novejše zgodovine Slovenije
 127. Nevenka Troha, INZ, Ljubljana
 128. Fabio Vallon, predsednik ANPI – VZPI Trst
 129. Marta Verginella, UL, FF
 130. Anna Maria Vinci, zgodovinarka
 131. Blaž Vurnik, Mestni muzej Ljubljana
 132. Marko Zajc, INZ, Ljubljana
 133. Andrea Zannini, Univerza v Vidmu
 134. Žiga Zwitter, UL, FF, Oddelek za zgodovino
 135. Salvator Žitko, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko

USTANOVE

– Državni inštitut Ferruccio Parri (Mreža inštitutov za zgodovino odporništva in sodobno zgodovino – 65 pridruženih ustanov)

– Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa

-Pomorski in zgodovinski muzej Hrvaškega primorja Reka

-Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademija znanosti in umetnosti

-Znanstveno raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije

-Zgodovinsko društvo Ljubljana

-Zgodovinsko društvo za južno Primorsko

-Istoreco – Inštitut za zgodovino odporništva in sodobno zgodovino v Reggiu Emilii

-Kulturno združenje Tina Modotti, Trst

-Center za proučevanje gibanj, Parma

-Arhivi odporništva

-Inštitut za sodobno zgodovino Pier Amato Perretta (Como)

-Hiša spomina v Brescii

 

Poziv je naslovljen na:

Predsedstvo Italijanske republike 31. marec 2021
Predsedstvo sveta ministrov
Senat Italijanske republike
Poslanska zbornica Italijanske republike
Ministrstvo za obrambo Italijanske republike
Ministrstvo za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje Italijanske republike

Italijanski vojaki med roško ofenzivo streljajo talce, Križna gora (vas Dane v Loški dolini), 31. julij 1942. Vir: MNZS

 

Up Next

Related Posts