Predstavitev dveh zvezkov zgodovine Jugovzhodne Evrope

Vabimo vas  na predstavitev  dveh  zvezkov zgodovine Jugovzhodne Evrope, ki ju je izdal Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe (CDRSEE). Predstavitev v slovenščini in angleščini  bo v sredo, 22. novembra od 9 30 – do 12h v Muzeju novejše zgodovine. Na njej bodo sodelovali nekateri avtorji in uredniki, predsednik odbora CDRSEE Hannes Swoboda, predstavniki CDRSEE in Friedrich Ebert Stiftung. Oceno knjig bo podal dr. Peter Vodopivec.

Obe knjigi: The Cold War 1944-1990 in  Wars, Divisions Inregration 1990-2008 sta namenjeni  srednješolskemu in univerzitetnemu izobraževanju ter širši publiki. Gre za obsežen pregled zgodovine 15 držav Jugovzhodne Evrope od Slovenije do Cipra. Glavni pisci in uredniki so bili:  urednica serije dr. Christina Koulouri (Univerza v Atenah), dr. Neven Budak (Univerza v Zagrebu), dr. Alexei Kalionski (Univerza v Sofiji), dr. Božo Repe (Univerza v Ljubljani); posebna svetovalca  dr. Dubravka Stojanović (Univerza v Beogradu) in dr. Niyazi Kizilyürek (Univerza na Cipru). Didaktični del knjig je pripravila  dr. Snježana Koren (Univerza v Zagrebu). Recenzenti so bili   dr. Florian Bieber (direktor centra za Jugovzhodno Evropo Univerze v Gradcu),  dr. Andreas Demetriou (Univerza v Nikoziji) in  dr. Maria Todorova (Univerza v Illinoisu). Zemljevide je  izdelala ekipa dr. Matije Zorna z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU.  V odboru za vire je bilo 15 zgodovinark in zgodovinarjev (iz Slovenije  dr. Kornelija Ajlec z Univerze v Ljubljani). Pri zbiranju gradiva je sicer sodelovalo več kot 100 zgodovinark in zgodovinarjev.

Obe knjigi skupaj obsegata skoraj  600 strani in na  pregleden način: z dokumenti, ilustracijami, fotografijami, definicijami, ključnimi gesli, kronologijami, zemljevidi in na druge načine prikazujeta turbulentno zgodovino Jugovzhodne Evrope od leta 1944 do leta 2008. Gre za doslej prvi celoviti prikaz zgodovine regije v razponu  skoraj sedmih desetletij, ki temelji na izvirnih arhivskih in časopisnih virih, statističnih podatkih, fotografskem in  drugem gradivu iz nacionalnih arhivov, knjižnic in drugih institucij.

Knjiga se ukvarja z  nastanki in razpadi držav, meddržavnimi povezavami,  vplivi zunanjih dejavnikov na regijo, režimi, vojnami, političnimi krizami, ideologijo, religijo, ekonomijo in demografijo; z modernizacijami, kulturo in vsakdanjim  življenjem prebivalstva ter z   oblikovanjem zgodovinskega spomina, revizijo zgodovine in  bolečimi ter travmatičnimi  procesi sprave oziroma pomiritve.

Oba zvezka sta izšla s pomočjo Evropskega parlamenta,  kjer sta bila 15.  novembra 2016  ob navzočnosti nekaterih vodilni predstavnikov parlamenta in več kot 100 predstavnikov iz držav Jugovzhodne Evrope tudi prvič predstavljena.

CDRSEE  je bil ustanovljen leta 1998 z namenom, da spodbuja in podpira  demokratične procese, pluralistično družbo, univerzalne človekove pravice, aktivno državljanstvo, odgovornost za vključevanje in enakopravno obravnavo vseh vrst manjšin, zapostavljenih, in iz socialnega okolja izključenih posameznikov in skupin. Sčasoma je postal vplivna  mednarodna nevladna organizacija, ki si prizadeva za mir in spravo v Jugovzhodni Evropi. Eden njegovih  prvih in glavnih projektov, ki ga izvaja še danes, je The Joint History Project (JHP). Projekt se ukvarja s poukom zgodovine v šoli in odnosom do zgodovine v državah Jugovzhodne Evrope. Cilj je preseganje etnocentrične zgodovine in prepričanj, da se za vse krivi drugi, spodbujanje kritične miselnosti in razprav, sprejemanje  ali upoštevanje različnosti in pogledov drugih in drugačnih. V 18 letih je  JHP  v angleščini izdal štiri knjige za šolsko uporabo iz zgodovine Balkana (Otomanski imperij, Narodi in države, Balkanske vojne, Druga svetovna vojna), ki so bili  vsi prevedeni v  enajst   regionalnih jezikov in v  japonščino  in se uporabljajo v šolah in na univerzah trinajstih držav kot dopolnilno gradivo.  JHP ima široko mrežo učiteljev, ki sodelujejo z njim.  Doslej je skozi delavnice, ki jih je organiziral v državah Jugovzhodne Evrope, šlo 2000 učiteljic in učiteljev, gradiva pa je uporabljalo več kot  500,000  učencev in študentov.

Up Next

Related Posts