Prezrta knjižnica

Dandanes se sodna palača v Ljubljani iz takšnih ali drugačnih razlogov velikokrat pojavlja v medijih. Drugo nadstropje stavbe pa skriva mnogo bolj zanimive skrivnosti… Tam najdete Centralno pravosodno knjižnico.

USTANOVITEV KNJIŽNICE

Centralna pravosodna knjižnica je začela delovati v času razpada Avstro-Ogrske, ko so južnoslovanski narodi nekdanje monarhije razglasili ustanovitev samostojne Države Slovencev, Hrvatov in Srbov. Leta 1918 je bilo s proklamacijo narodne vlade določeno, da »ostanejo še nadalje v veljavi … vse narodne … civilne oblasti in uradi, dokler vlada drugače ne ukrene« (Milan Škerlj, 1928). Tega leta je bilo v Ljubljani ustanovljeno­ tudi višje deželno sodišče in hkrati z njegovo ustanovitvijo je bila na pobudo Ivana Kavčnika ustanovljena Centralna knjižnica, ki se je kasneje preimenovala v Centralno pravosodno knjižnico (CPK).

KNJIŽNICA DEFINITIVNO ZANIMIVA ZA ZGODOVINARJE

Corpus Juris Civilis (1663)

Corpus Juris Civilis (1663)

Danes knjižnica razpolaga z bogatim pravosodnim gradivom, ki ga prizadevni bibliotekarki Marjeta Oven in Maja Vavtar še vedno raziskujeta in vedno najdeta kaj novega. Vsako leto pripravita tudi tematsko razstavo, na zadnji sta predstavili digitalizacijo zbirke patentov, predpisov in odlokov iz 18. stoletja, ki jih hrani CPK. Gre za 257 digitaliziranih dokumentov. Ker je zbirka pomembna za proučevanje zgodovine Slovencev, življenja ljudi ter ustroja v nekdanji Kranjski deželi v 18. stoletju, so v sodelovanju z Inštitutom za novejšo zgodovino zbirko digitalizirali in ponudili javnosti.

Po starih dokumentih lahko zdaj torej listate kar z domačega stola; najdete jih na spletni strani Sistory. Nekatere listine Marije Terezije, Karla VI. in Jožefa II. so zanimive, vsaj za ­sladokusce, vsebujejo razne določbe o (vojnem) davku, vojski, strankah v postopku, precej je ­listin o tobaku in soli (ter tihotapljenju), o ­kovancih, prav tako pa tudi o ­raznih ekscesih. V nekaterih listinah so omenjene še duševna oskrba, ureditev (plovnih) poti, mitnin pa tudi (tranzitna) trgovina.

PRESENETLJIVE ZBIRKE

Opus Centralne pravosodne knjižnice je zelo zanimiv in obširen. Izpostavimo nekaj dokumentov in knjig, ki jih hranijo:

  • Tu je zbrana vsa literatura od 16. stoletja, med drugim tudi zbirka Juridičnega društva v Ljubljani, ki je bila dar Pokrajinske uprave za Slovenijo.
  • Najstarejša knjiga je Bamberški kazenski zakonik iz leta 1510, ki obravnava kazensko ­pravo, t. i. krvno sodstvo. Konec srednjega veka je veljalo pravilo, da je priznanje kralj vseh dokazov. Za tako priznanje so uporabljali skrajno represivne metode – mučenje. V knjigi je enaindvajset odtisov lesoreza in na eni od teh slik so nazorno predstavljena mučilna in kaznovalna orodja.
    Bamberški kazenski zakonik (1510)

    Bamberški kazenski zakonik (1510)

  • Corpus juris civilis (Rimsko pravo) iz leta 1663.
  • Prve slovenske prevode pravnih dokumentov še pred uradnim listom.
  • Vso zakonodajo Avstro-Ogrske, nekaj del iz časa avstrijskega cesarstva pa jugoslovansko zakonodajo in zakonodajo posameznih republik, Slovenije in Evropske unije.

Povzeto po: Delo (dne 15.12.2015, ob 11:00 uri)

Up Next

Related Posts