Prva številka političnega in gospodarskega lista “Naprej”

Drugega dne leta 1863 je v Ljubljani izšla prva številka političnega in gospodarskega lista “Naprej”.

Miroslav Vilhar. Foto: WikimediaKajti Bleiweisove Kmetijske in rokodelske novice po obnovi ustavnega življenja kmalu niso mogle več spremljati vse bolj pestrega kulturnega in političnega dogajanja na slovenskem področju. Izhajal je dvakrat na teden. Odgovorni urednik, lastnik in založnik je bil Miroslav Vilhar, urejal pa ga je Fran Levstik, ki je napisal tudi večino prispevkov. Po Levstikovi zaslugi je bil časnik usmerjen mladoslovensko in je obnovil prizadevanja za Zedinjeno Slovenijo, poudarjal nujnost povezovanja z drugimi narodi na slovanskem Jugu ter spodbujal sistematično delo na narodnopolitičnemu in kulturnemu področju. “Naprej” je bil oster razsodnik glede političnih razmer in ravnanja, branilec narodnih vrednot in nepopustljiv nasprotnik germanizatorskega Fran Levstik. Foto: Wikimediapritiska. Zavrnil je potujčevanje, sklepanje prevelikih kompromisov in oportunizem.

Zaradi nekaterih člankov je imel list tiskovne pravde in je po 78. številki prenehal izhajati. Miroslav Vilhar je bil obsojen na šest tednov zapora in denarno kazen, izgubil pa je tudi deželnozborski mandat. Fran Levstik je nejevoljo zaradi Vilharjeve odločitve, da lista ne bo več izdajal, izrazil v parodiji “V spomin rajnkega Napreja”.

Up Next

Related Posts