Prve slovenske poštne znamke – verigarji

Slovenci smo dobili prve znamke po propadu avstro-ogrske monarhije in po ustanovitvi Države Slovencev, Hrvatov in Srbov.

Znamka verigar. Foto: WikimediaPredhodnice naših prvih znamk so tako imenovane celjske izdaje. To so avstrijske znamke, pretiskane s poudarjenim napisom “Slovenija”, ki pa nikoli niso bile v rednem poštnem prometu.

Prve čisto slovenske znamke so znameniti verigarji. Verigar je serija znamk, ki so se pojavile kmalu po razpadu Avstro-Ogrske in velja za prvo »slovensko« poštno znamko. Prvo serijo so izdali na današnji dan leta 1919. Osnutke zanje je naredil slikar Ivan Vavpotič, ime pa so dobile po motivu sužnja, ki trga verige. Znamke se sicer ločijo po barvi in izpisani vrednosti v avstro-ogrskih kronah. Za verigarja je Vavpotiču poziral znani orodni telovadec in poznejši dobitnik olimpijske medalje Ivan Vavpotič. Foto: WikimediaStane Derganc.

Kljub napisoma »Država SHS« v cirilici (zgoraj) in v latinici (spodaj) je znamka dejansko prišla v promet šele leta 1919, ko se je Država SHS že preimenovala v Kraljevino SHS.

Ob 75-letnici slovenske poštne uprave je Pošta Slovenije 19. marca 1993 izdala priložnostno znamko, na kateri je upodobljen motiv verigarja

Up Next

Related Posts