Razkroj oblasti – dolga slovenska tranzicija

KDAJ? četrtek, 16. novembra 2017 ob 18.00 uri

KJE? Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška cesta 23, Ljubljana

 

Zgodovinsko društvo Ljubljana in Muzej novejše zgodovine Slovenije Vas vabita na predavanje dr. Stefana Luse: Razkroj oblasti – dolga slovenska tranzicija.

Predavanje bo v četrtek, 16. novembra 2017 ob 18. uri v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Cekinovem gradu na Celovški 23 v Ljubljani.

Stefano Lusa se je rodil v Kopru. Zgodovino je študiral na Univerzi v Trstu, kjer je leta 2001 diplomiral. Že tri leta pozneje je pod mentorstvom dr. Jožeta Pirjevca na Univerzi v Torinu doktoriral iz zgodovine sodobnih družb. Svojo prvo knjigo, Italia – Slovenia 1990/1994, je objavil leta 2001. Je avtor številnih člankov o slovensko-italijanskih odnosih ter o procesu slovenske demokratizacije. Razkroj oblasti je njegova prva knjiga, ki je prevedena v slovenščino. Je novinar. Vsak petek na valovih Radio Capodistria vodi oddajo »Il vaso di Pandora«.

Slovenija je imela po 2. svet. vojni zavidljiv položaj najrazvitejše jugoslovanske republike z mejami, ki so bile odprte na Zahod, slovenski komunistični voditelji so zasedali vidne pozicije v upravljanju skupne države. Po Titovi smrti se je ob popuščanju karizme njegove osebnosti začela ohlajati »bratska ljubezen enakovrednih narodov«, federacija je tonila v politični kaos, sledila je neizogibna gospodarska kriza. Uporniška gibanja v državah Vzhodnega bloka so konec osemdesetih let prisilila sovjetsko komunistično partijo v počasne demokratične spremembe. V tem ozadju so tudi slovenski komunisti začeli popuščati zahtevam in pobudam civilne družbe, drugače mislečih predvsem iz vrst intelektualcev, umetnikov, ne nazadnje pa tudi mladih, ki so svojega zaveznika našli v ideologiji punka. V dilemi, ali se v imenu delavskega internacionalizma prepustiti hegemonističnim težnjam dela federacije ali pa v obrambi strniti vrste in tudi druge družbene ter politične organizacije pripustiti k upravljanju in vodenju, se je slovenska komunistična partija odločila za suverenost svojega naroda, čemur je sledil razkroj dotedanjih režimskih struktur.

Vljudno vabljeni!

 

Up Next

Related Posts