Razpis za financiranje izdaje znanstvene monografije s področja zgodovine

Ustanova Igor Grdina, ustanova za podpiranje knjižnih izdaj na področju slovenistike in slovenske literarne in glasbene zgodovine objavlja v skladu s svojim Statutom z dne 3. 2. 2015 in v skladu s sklepom upravnega odbora ustanove z dne 1. 12. 2015

JAVNI RAZPIS

za financiranje tiska in postavitve znanstvene monografije s področja zgodovine.

Na razpis se lahko prijavijo avtorji monografskih del, katerih natis ne bo financiran iz drugih javnih virov. Delo lahko izide pri kateri koli založbi, če bo avtor tako želel, pa bo založnika za izbrano delo pomagala poiskati Ustanova.

Okvirna vrednost razpisa: 2.500 eur.

Kandidati naj pošljejo delovno besedilo svoje monografije, kratek življenjepis in kontaktne podatke na naslov: ustanova.igor.grdina@gmail.com. Besedilo monografije mora biti v formatu .doc(x), ki bo omogočal vnašanje sprotnih komentarjev.

Prijavnih obrazcev ni. Delo bo moralo biti pred objavo recenzirano, za kar bo poskrbela Ustanova. Ustanova bo financirala izdajo enega dela, višino financiranja pa bo izračunala sama na podlagi ponudb tiskarn in cenika postavljanja ustrezno urejenega besedila. Prijavitelji se strinjajo, da se rezultat razpisa javno objavi. Na razpis se ne morejo prijaviti osebe, ki so sorodstveno povezane z ustanoviteljem ter člani uprave Ustanove ali so njihovi najožji sodelavci. Ustanova se financira izključno iz donacij zasebnikov. Ustanovni kapital, ki ga je daroval ustanovitelj prof. ddr. Igor Grdina, je 20.000 eur. Razpisni postopek vodi uprava Ustanove, ki jo sestavljajo dr. Kozma Ahačič, Gregor Kita in dr. Pavlina Bobič.

Rok prijave: 29. december 2015 !

Dodatne informacije so možne po e-pošti: ustanova.igor.grdina@gmail.com

Kandidati bodo obveščeni o izboru najkasneje do 15. januarja 2016.

Dodatna informacija: To je letošnji drugi razpis Ustanove in prvi, ki obsega dela s področja zgodovine. Edini namen ustanove je (so)financiranje izdaje knjižnih del s področja slovenistike, slovenske literarne in glasbene zgodovine ter zgodovine v najširšem smislu. Člani ustanove opravljamo vse delo brezplačno, prav tako delovanje ustanove ne prinaša sprotnih stroškov. Glede na razmeroma visok ustanovni kapital lahko podobne razpise pričakujete vsako leto. Lepo vabljeni k sodelovanju!

Izr. prof. dr. Kozma Ahačič

predsednik Ustanove

Up Next

Related Posts