Razstava Rogaška Slatina kot obmejno mesto Tretjega rajha, 1941–1945 na Filozofski fakulteti (UL)

Rogaška Slatina je med letoma 1941 in 1945 okupirala Nemčija in mesto postavila za sedež okrožja Šmarje. Tu so bili nastanjeni oddelki SA, NSSK in zloglasna tajna državna policija (gestapo). Zaradi bližine meje z Neodvisno državo Hrvaško pa je postala tudi obmejno mesto na južni meji velikega Tretjega rajha, kar je zelo vplivalo na okoliško prebivalstvo, posebno na tistem delu, ki je mejil na Hrvaško. Nemci so mejo obdali z žico in minskimi polji, prečkanje pa je potekalo na močno zastraženih mejnih prehodih.

Zgoraj opisano obdobje v zgodovini Rogaške Slatine prvič odkriva odmevna razstava Rogaška Slatina kot obmejno mesto Tretjega rajha, 1941–1945, ki je bila od 19. aprila do 25. maja 2018 na ogled v Knjižnici Rogaška Slatina. Pripravili so jo zgodovinarji dr. Peter Mikša, Daniel Siter ter dr. Božo Repe s sodelavci.

Sedaj si je razstavne panoje mogoče ogledati tudi na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, na Aškerčevi 2 v Ljubljani (1. nadstropje).

Razstava je sad enoletne raziskave v sklopu raziskovalnega projekta “Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva”, ki se izvaja na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

 

Up Next

Related Posts