Rembrandt

15. julija 1606 se je rodil holandski slikar in grafik Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Zagotovo eden izmed najpomembnejših baročnih slikarjev.

Avtoportret kot Apostol PavelRembrandt je bil rojen 15. julija 1606 v Leidnu kot osmi od devetih otrok. Oče Gerritszoon Harmen van Rijn je bil mlinar in mati Neeltgen Willemsdochter van Zuytbrouck pa pekova hči. V letih 1612-1616 je obiskoval osnovno šolo in med letoma 1616-1620 pa strogo kalvinistično latinsko šolo. Za tem se je vpisal na filozofsko fakulteto Univerze v Leidnu, ki pa jo je kmalu zapustil, da bi se usposobil za slikarja. Od 1620 do 1624 je bil učenec Jacoba van Isaacsz Swanenburgha, v Italiji izobraženega slikarja in arhitekta. Leta 1624 je šestmesečno pripravništvo opravil še pri zgodovinskem slikarju Pietru Lastmanu v Amsterdamu. Ta ga je seznanil s chiaroscúrom, načinom uporabe svetlobe in sence za prikaz dramatičnosti.

Leta 1625 se je Rembrandt vrnil v Leiden in s prijateljem Janom Lievensom ustanovil lastno slikarsko delavnico.

V začetku je posnemal dela učitelja Lastmana, po treh letih pa izdelal tudi prve jedkanice. V novembru 1628 ga je obiskal tajnik guvernerja Frederick Henry Constantijn Huygens. Bil je navdušen nad njegovim delom, tako da mu je v letih 1629 in 1630 prodal dve sliki.

Hiša v Amsterdamu, kjer je v 17. stoletju Rembrandt živel in delal (danes muzej).Po prvem uspehu, se je leta 1631 preselil v Amsterdam. Kupil je veliko delavnico in že kmalu dobil prva naročila bogatih trgovcev za izdelavo portretov.

Tudi guverner Frederick Henry mu je naročil sliko ”Jezusovo trpljenje” (tudi Jezusov pasijon). Leta 1632 je prejel tudi naročilo za sliko Anatomija dr. Tulpa. V tem letu je izdelal 30 slik. Stanoval je pri Hendricku van Uylenburghu, trgovcu z umetninami, ki je postal tudi njegov družabnik in mu priskrbel mnoga naročila.

Rembrandtu so prvotno pripisovali več kot 700 slik, strokovni svet pa zdaj domneva, da je njegovo delo okoli 350 slik, 300 jedkanice in 1.000 risb ostalo pa delo njegoviš bodisi študentov ali posnemovalcev.

Svoje prve slike je pospisal z RH, kasneje z RHL, po letu 1633 pa jih je podpisoval z Rembrandt.

Deloval je v dokaj omejeni tradiciji holandske protestantske umetnosti. Ni bil le tehnično briljanten slikar, odkril nam je tudi novo obzorje: pred Rembrandtom ni nihče predstavil vsakdanje človeške nravi tako zanimivo in resnobno. Ohranjenih je kakih 700 slik od biblijskih motivov do lastnih podob in krajin.

Glavne teme njegovih slik in jedkanic so zgodovina in portreti, tudi avtoportreti. Mnoge izmed zgodovinskih slik in litografij prvič prikazujejo umetniško predelane svetopisemske prizore in legende. Nekaj slik in jedkanic predstavlja krajino in žanrske prizore.

Rembrandtova dela lahko razdelimo v naslednje sklope: zgodovinske slike, portrete in skupinske portrete, avtoportrete, krajine, risbe in jedkanice.

Nočna straža 1642Leta 1634 se je poročil z družabnikovo nečakinjo Saskijo van Uylenburgh. Pridružil se je cehu sv. Luke, kar mu je omogočilo neodvisnost ter posedovanje vajencev in študentov. Leta 1639 je kupil hišo v kateri danes domuje Rembrandtov muzej. Trije sinovi so mu umrli, preživel je le Titus, rojen 1641. V juniju 1642 mu je umrla žena.

V tem času je naslikal svojo najznamenitejšo sliko Nočna straža.

Po vseh družinskih tragedijah je njegova volja za slikanje nekoliko upadla.

Leta 1642 je zaposlil vdovo Geertge Dircx, da bi pazila sina, ta pa ga je leta 1649 tožila. Pritožil se je in leto kasneje dosegel, da je šla v prevzgojni dom. Leta 1647 je najel mlado služkinjo Hendrickje Stoffels, ki je do svoje smrti leta 1663 ostala njegova gospodinja in ljubica. Njen obraz je na več slikah. Leta 1654 mu je rodila prvo hčer Cornelijo.

Rembrandt je v tem času naslikal vrsto mojstrovin pa tudi jedkanic, zaslužil pa je tudi s poučevanjem. Imel je dovolj naročil, vendar je zašel v dolgove. Leta 1656 je bankrotiral, v naslednjih dveh letih je moral prodati hišo in umetnine, katerih lastnik je bil.

Židovska nevesta 1667Sin Titus in Hendrickje sta ustanovila podjetje in zaposlila Rembrandta, vsi pa so se preselili v Rozengracht, predmestje Amsterdama. Leta 1662 je naslikal Židovsko nevesto, kar je bila posledica druženja z židovsko skupnostjo v novem okolju kamor se je preselil. Hendrickje Stoffels je umrla leta 1663. 7. septembra 1668 je umrl sin Titus, ki se je šest mesecev prej poročil. Rembrandtov vnuk se je rodil 22. marca 1669, 4. oktobra istega leta pa je Rembrandt umrl.

 

Up Next

Related Posts