Rodovnik slovenskega kmeta: Kmetova “čast in oblast”

Predavatelj Jurij Obreza predstavi družinsko drevo para iz Sušice pri Muljavi. Obsega več kot tristo oseb, ki so nekdaj živele na območju današnjih občin Grosuplje in Ivančna Gorica.

Osredotoči se na pet najzanimivejših posameznikov, v glavnem kmetov, živečih v letih 1630–1815, ki so v virih bogato zastopani. V predavanju njihovo imetje in dejanja prikliče v naš čas na osnovi urbarjev, zemljiških katastrov, zemljiške knjige, desetinskih registrov, sodnih protokolov, matičnih knjig in drugih virov.

Up Next

Related Posts