Rogaška Slatina kot obmejno mesto Tretjega rajha, 1941–1945

Rogaška Slatina je med letoma 1941 in 1945 okupirala Nemčija in mesto postavila za sedež okrožja Šmarje. Tu so bili nastanjeni oddelki SA, NSSK in zloglasna tajna državna policija (gestapo). Zaradi bližine meje z Neodvisno državo Hrvaško pa je postala tudi obmejno mesto na južni meji velikega Tretjega rajha, kar je zelo vplivalo na okoliško prebivalstvo, posebno na tistem delu, ki je mejil na Hrvaško. Nemci so mejo obdali z žico in minskimi polji, prečkanje pa je potekalo na močno zastraženih mejnih prehodih.
Zgoraj opisano obdobje v zgodovini Rogaške Slatine prvič odkriva razstava Rogaška Slatina kot obmejno mesto Tretjega rajha, 1941–1945, ki se bo odprla 19. aprila v Knjižnici Rogaška Slatina. Pripravili so jo zgodovinarji dr. Peter Mikša, Daniel Siter ter dr. Božo Repe s sodelavci. Na 10 panojih bo mogoče videti in prebrati malo znane zgodbe druge svetovne vojne slovenskega zdraviliškega mesta.
Up Next

Related Posts