Samoupravljanje v SFRJ in nauki o plebejski samovladi

KDAJ? torek 4. oktober 2016, ob 19.00 uri

KJE? Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana

.

Vabljeni na predavanje Darka Suvina z naslovom “Samoupravljanje v SFRJ in nauki o plebejski samovladi”.

Darko Suvin je v zadnjih letih temeljito analiziral dosežke jugoslovanskega samoupravljanja, tj. dvig splošne blaginje, prenos odločanja k delavskim (ali plebejskim) razredom in prispevek k boju proti imperializmu. Zelo natančno je ugotovil, zakaj se je napredek konec 70. let ustavil, tj. katere skupine so v okoliščinah svetovne dolžniške krize izsilile obnovo kapitalizma v krvi. Na podlagi teh ugotovitev je Suvin formuliral napotke za delovanje socialističnih gibanj pod parolo: Komunizem je lahko samo radikalna plebejska demokracija.

.

O predavatelju:
Darko Suvin (roj. 1930) je filozof in komparativist, eruditski mislec in pisec. V šestdesetih letih je poučeval na zagrebški univerzi, nato je večino svoje akademske poti nadaljeval na Univerzi McGill v Kanadi, kjer je zaslužni profesor. Svetovno znan je po raziskavah znanstvene fantastike, v zadnjih letih pa se posveča zgodovini jugoslovanskega samoupravljanja in perspektivam socialističnih gibanj.

Njegovi spisi so bili prevedeni tudi v slovenščino. Pri Založbi Sophia je leta 2010 izšla njegova knjiga Kje smo? Kam gremo? Za politično epistemologijo odrešitve, v reviji Borec pa trije teoretski članki: »Marksizem: znanost ali komunizem?«, »Ekonomsko-politične perspektive Borisa Kidriča: ob šestdesetletnici Kidričevih Tez o ekonomiki« (2011, št. 676–680), »15 tez o komunizmu in Jugoslaviji ali dvoglavi Janus emancipacije prek države« (2012, št. 685–689); v pripravi je tudi objava avtorjevih spominov z naslovom Memoari skojevca. Med njegovimi najnovejšimi deli sta še Brechtovo ustvarjanje in horizont komunizma (2016, Mestno gledališče ljubljansko) ter Samo jednom se ljubi: radiografija SFR Jugoslavije 1945.–1972., uz hipoteze o početku, kraju i suštini (2014, Rosa Luxemburg Stiftung, Regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu).

Up Next

Related Posts