Simpozij: Epidemije in zdravstvo v zgodovinski perspektivi

Vabilo k sodelovanju na simpoziju

Epidemije in zdravstvo v zgodovinski perspektivi

(14.–15. 10. 2021, ZRC SAZU, Atrij)

 

Ob aktualni pandemiji bolezni COVID-19 se je tako med zgodovinarji kot tudi med laično javnostjo povečalo zanimanje za pandemije in epidemije, ki so slovenski prostor prizadele v preteklosti. V ospredje so prišla vprašanja o tem, kako so epidemije v preteklosti v posameznih obdobjih spreminjale demografsko podobo družbe, kako so vplivale na posamezne družbene segmente in kako so se jih takratne oblasti skupaj z zdravniki trudile omejiti. Na novo so se postavila vprašanja v zvezi s samim pojavljanjem in obsegom epidemij kot tudi zavedanje o večplastnosti njihovih posledic.

Tik pred izbruhom aktualne pandemije bolezni covid-19 smo sodelavci Zgodovinskega inštituta Milka Kosa na ZRC SAZU za leto 2021 začeli snovati simpozij, ki bi se posvetil zgodovini zdravstva. Logična posledica aktualnega dogajanja je, da smo dodali še sklop o zgodovini epidemij. V fokusu simpozija bo tako tematika, ki obravnava epidemije in različne segmente zdravstva v širšem smislu na slovenskem območju v posameznih zgodovinskih obdobjih od srednjega veka naprej. Epidemije in zdravstvo so sicer področje socialne zgodovine medicine, ki preučuje vpliv medicine na družbo in obratno, kako je družba vplivala na razvoj medicine v posameznih obdobjih. To raziskovalno področje, ki ima sicer v nekaterih zahodnoevropskih historiografijah že več kot šestdesetletno tradicijo in se vse bolj uveljavlja tudi v srednjeevropskem in mediteranskem prostoru, je v slovenskem zgodovinopisju še vedno redko zastopano.

Simpozij se bo okvirno posvečal naslednjim temam:

  1. epidemijekuge oz. kužne epidemije v srednjem in novem veku, epidemije nalezljivih bolezni v 18. in 19. stoletju (črne koze, kolera itd.), epidemije in bolezni, ki so slovensko območje prizadele v 20. stoletju (španska gripa, tuberkuloza, aids itd.), tudi v času obeh svetovnih vojn; postepidemične posledice (socialne, ekonomske), delovanje zdravstvenega sistema, nalezljive bolezni in zgodovina znanosti, ohranjanje epidemij v kolektivnem spominu, epidemije v umetnosti,
  2. posamezni segmenti zdravstva v širšem pomenu v zgodovinskih obdobjih(zdravstveni poklici: zdravniki in ranocelniki, negovalno osebje, medicinske sestre, babice; delovanje in razvoj zdravstvenih institucij, zdravstvena vloga špitalov in delovanje bolnišnic, zdravstveno in medicinsko šolstvo); dostopnost zdravnikov, položaj pacienta v odnosu do zdravnika, zdravstvo v času vojn, razumevanje zdravja in bolezni, zgodovina medicine, ljudska medicina, alternativna medicina, problematika zgodovinskih virov itd.

Simpozij bo potekal 14. in 15. oktobra 2021 v Atriju ZRC SAZU v Ljubljani (oz. s pomočjo aplikacije zoom). Vabimo vse, ki bi jih sodelovanje na simpoziju zanimalo, da do 28. februarja 2021 pošljete predloge naslovov referatov s kratkim povzetkom (do 15 vrstic) na naslov katarina.keber@zrc-sazu.si

Prednost pri izboru bodo imeli izvirni prispevki, ki bodo prinašali nova spoznanja oz. bodo raziskovalna vprašanja obravnavali na nov način.

Up Next

Related Posts