“Slovenci za zmiraj gre!”

KDAJ? 10. oktober 2020 – 11. april 2021

KJE? Narodni muzej Slovenije, Muzejska ulica 1, Ljubljana

 

Muzej novejše zgodovine Slovenije sodeluje pri novi občasni razstavi v Narodnem muzeju Slovenije ob 100. obletnici koroškega plebiscita.

Koroški plebiscit je boleče zarezal v zgodovino Slovencev, saj je vsaj na prvi pogled pripeljal do paradoksalnega izida. Ozemlje glasovalne cone A, kjer je bilo 70 % prebivalcev Slovencev, je pripadlo Avstriji: zanjo je namreč glasovalo 59 % volivcev.

Razstava prikazuje celoten tok dogodkov vse od razpada monarhije do koroškega plebiscita 10. oktobra 1920. Je prikaz prevratne dobe, časa, ko se zgodovina “zgosti” in posamezne napačne odločitve ali zamujene priložnosti nepovratno vplivajo na usodo množic.

Razstavo sta pripravila Arhiv Republike Slovenije in Pokrajinski arhiv Maribor v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije in Narodnim muzejem Slovenije.

Up Next

Related Posts