Slovenski in kranjski gasilci praznujejo

Za slovenske in kranjske gasilce je leto 2019 jubilejno leto.

V Metliki je bila pred 150 leti ustanovljeno prvo prostovoljno gasilsko društvo, požarna bramb,a na slovenskem ozemlju in Metlika upravičeno velja za zibelko slovenskega gasilstva. Trenutno v Sloveniji deluje približno 1400 prostovoljnih gasilskih društev, v katere je vključenih 162 tisoč ljudi, od tega jih je 40 tisoč usposobljenih za posredovanje ob različnih intervencijah.

Sedem desetletij šteje Gasilska zveza Slovenije, najvišja oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih društev in njihovih zvez.

V Metliki deluje Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča, ki letos praznuje 50 let obstoja in skrbno zbira, varuje in predstavlja dediščino gasilstva javnosti.

Najstarejše gasilsko društvo na Gorenjskem je PGD Škofja Loka, ki je bilo ustanovljeno leta 1876. Tri leta kasneje je bilo po velikem požaru ustanovljeno gasilsko društvo v Kranju. Po ustanovitvi poklicnega gasilskega voda ter združitvi PGD Kranj s PGD Primskovo je nastalo PGD Kranj-Primskovo, ki je najstarejše gasilsko društvo v Mestni občini Kranj. Prostovoljna gasilska društva se povezujejo v gasilske zveze. Na Gorensjkem jih deluje deset in so povezane v Gasilsko zvezo Gorenjske, ki letos praznuje prvo desetletje svojega obstoja.

Poleg prostovoljnih gasilcev praznujejo kranjski poklicni gasilci 60. obletnico delovanja.

Praznovanje različnih jubilejev je bila lepa spodbuda, da Gorenjski muzej organizira okroglo mizo Slovenski in kranjski gasilci praznujejo, na kateri bodo sodelovali:

Jože Derlink, podpredsednik Gasilske zveze Slovenije ter predsednik GZ Mestne občine Kranj in GZ Gorenjske

Janko Zupan in Viljem Tomat, avtorja biltena, ki je izšel ob 140. obletnici PGD Kranj Primskovo

Cveto Lebar, častni predsednik GZ MO Kranj in predsednik Komisije za požarno preventivo pri GZ Mestne občine Kranj

Špela Skubin, predsednica Komisije za članice pri GZ MO Kranj

Tomaž Vilfan, vršilec dolžnosti direktorja GARS Kranj

Okroglo mizo bo vodila Alenka Pipan, tudi sama operativna prostovoljna gasilka.

Vabljeni, da se jim pridružite v četrtek, 17. oktobra 2019, ob 18. uri v Vojnomirovi dvorani Ullrichove hiše v Kranju, Tomšičeva 42.

Velika vaja prostovoljne gasilske čete v Kranju 28. julija 1940 (Vir: Gorenjski muzej)

Up Next

Related Posts