Slovnice 18. stoletja na portalu Slovenske slovnice in pravopisi

KDAJ? četrtek 13. oktobra 2016, ob 11.00 uri

KJE? Mala dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4, Ljubljana

 

Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja vljudno vabi na javno predavanje

SLOVNICE 18. STOLETJA NA PORTALU SLOVENSKE SLOVNICE IN PRAVOPISI

Portal Slovenske slovnice in pravopisi obsega 50 opisov 139 pregledanih izdaj slovenskih slovnic in pravopisov v knjižni ali spletni obliki v obdobju od 1584 do danes. Skupaj z opisi prinaša tudi olajšan dostop do izbranih skenogramov v obliki pdf ali do elektronskih izdaj teh priročnikov. Na podlagi podatkov na portalu lažje naredimo tudi sintezo o stanju slovničarstva v 18. stoletju.

Izr. prof. dr. Kozma Ahačič je zaposlen na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, predava pa tudi na Univerzi v Novi Gorici. Glavno področje njegovega raziskovalnega dela sta jezik slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, raba slovenščine skozi čas ter zgodovina slovenskega jezikoslovja. Je avtor več knjižnih del in številnih znanstvenih prispevkov. Je tudi urednik revije Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies in portalov Fran.si ter Slovenske slovnice in pravopisi.

Vabljeni!

Up Next

Related Posts