Slovo avtorja pesniške zbirke Pesnik se predstavi

22. januarja 2004 je umrl Janez Menart, slovenski pesnik in prevajalec. Rodil se je leta 1929 v Mariboru.

“Razum si nič več ne obeta, prišel je čas, da končno grem.”

Pesniki prve povojne generacije so bili rojeni od srede dvajsetih do srede tridesetih let. Mednje sodi tudi Janez Menart, ki je s posebno ostrino izoblikoval teme življenjskega razočaranja, nasprotja med človekom in stvarnostjo, resignacije pa tudi posmeha. Njegova posebnost je, da jih pripelje do ostre kritike, satire in parodije. Oblika Menartovih pesmi je dosledno tradicionalistična, naslanja se na dediščino romantične in realistične poezije 19. stoletja. Od Koviča, Zlobca in Pavčka se razlikuje po tem, da je oblikovno najbolj konservativen.Vsebinsko je najdosledneje razvil razvil novo različico socialnorealistične poezije. Temelj Menartovih pesmi je individualizem malega človeka, ki je razočaran nad svojo usodo, tako osebno kot zgodovinsko. Obenem čuti v sebi plemenitost idealnih prizadevanj, zlasti po ljubezni in sreči, vendar ob soočenju z resničnostjo spoznava svojo lastno nemoč. Posebnost Menartove poezije je mešanica romantičnih podob in drastične vsakdanje govorice iz sodobnega življenja.

Leta 1953, ko je izšla pesniška zbirka Pesmi štirih je nastopil v družbi treh pesnikov z večjim izborom pesmi. Dve leti kasneje izda pesniško zbirko Prva jesen. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je diplomiral na slavistiki in primerjalni književnosti. Delal je kot urednik, dramaturg in prevajalec. Leta 1960 je izšla zbirka Časopisni stihi, ki velja za oblikovno eno najdrznejših. Z njo se uveljavil kot najširše razumljiv in sprejemljiv pesnik, odlikuje pa ga izjemna jezikovna spretnost. V nadaljnjih zbirkah se je znova oblikovno discipliniral. Poleg lirskih najdemo v Menartovi poeziji tudi epske prvine: pesnitev Bela pravljica, zbirki Srednjeveške balade ter Srednjeveške pridige in balade. Mladini sta namenjeni zbirka Pesnik se predstavi in slikanica Mižek figa gre po svetu. Posthumno sta bili izdani zbirki Spomin in Epigrami. V slednji je Tone Pavček zbral epigrame, objavljene v knjigah in dnevnem tisku. Spomin pa je zbirka še neobjavljenih pesmi, ki jo je pesnik nameraval izdati pod naslovom Zadnja pomlad. Urednik Marjan Brezovar jim je dodal še Belo pravljico.

Celoloidni pajac

Vse je zaigrano,

vse je šlo k hudiču.

Kar mi da življenje,

je kot ničla k niču …

Ob 10-letnici smrti Janeza Menarta je Rok Omahen objavil zanimiv članek o življenju in delu enega najpomembnejših slovenskih pesnikov 20. stoletja.

Besedilo za skladbo Lepa je zemlja slovenska je prispeval Janez Menart. Pod glasbo se je podpisal Mojmir Sepe.

Up Next

Related Posts