Spominska hiša Franceta in Borisa Kidriča

Spominska hiša Franceta in Borisa Kidriča na Knežcu (Rogaška Slatina)

V kmečki stavbi na Knežcu (pod cerkvijo Sv. Trojice, mestno pokopališče) je s svojo družino živel pomemben slovenski literarni zgodovinar, prešernoslovec, teoretik in esejist France Kidrič (1880-1950). France Kidrič se je rodil v Ratanski vasi pri Rogaški Slatini (danes del mesta). Izhajal je iz revne družine, zato mu je šolanje omogočil Vinko Žurman s Knežca, s katerim se je France zbližal že zelo mlad. K Žurmanovim je veliko zahajal, saj je bilo doma zelo tesno. Kasneje, ko je bil že univerzitetni profesor, je sam postal gospodar Knežca.

V njej je svojo mladost preživel Boris Kidrič (1912-1953), slovenski komunist, partizan, politik, prvoborec in narodni heroj. Ob Edvardu Kardelju je bil najvidnejši predstavnik slovenskih komunistov predvojnega obdobja. Bil je eden od ustanoviteljev Komunistične partije Slovenije (ustanovljena l. 1937) in organizator Osvobodilne fronte l. 1941. Po koncu 2. svetovne vojne maja l. 1945 je Slovenski narodnoosvobodilni svet imenoval Kidriča za prvega predsednika vlade Ljudske republike Slovenije. To funkcijo je opravljal med 5. majem 1945 in 1. junijem 1946. Po l. 1946 je Kidrič opravljal funkcijo jugoslovanskega ministra za gospodarstvo in bil odgovoren za izvedbo tako imenovanega “1. petletnega plana”. Zavzemal se je za čimprejšnjo industrializacijo dežele, izgradnjo velikih tovarn, energetskih objektov, nacionalizacijo zasebnih podjetij in kolektivizacijo kmetijstva. Umrl je leta 1953 v Beogradu za levkemijo.
Po vojni so v hiši naredili tri muzeje, en del hiše na Knežcu je posvečen Francetu (njegovemu delu in pomenu), drugi del pa njegovemu sinu Borisu Kidriču in delovanju NOB na Kozjanskem. Spominski dom je vpisan v register kulturnih spomenikov in uvrščen med zgodovinske spomenike I. kategorije a je spominska hiša že nekaj časa zaprta za javnost in zelo zanemarjena.

Up Next

Related Posts