Štipendije Črne gore za študijsko leto 2016/2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja ponudbo štipendij Črne gore za študijsko leto 2016/2017. Rok prijave je 22. april 2016.

Objavljenih je 18 mesečnih štipendij za študijsko in znanstvenoraziskovalno izpopolnjevanje na visokošolskih ustanovah oziroma na znanstvenoraziskovalnih inštitutih v Črni gori v posamičnem trajanju 3-6 mesecev za kandidate do starosti 35 let.

Celoten razpis si lahko preberete na:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/novica/n/stipendije-crne-gore-za-studijsko-leto-20162017/

Prijavnica

MIZŠ bo v primeru prevelikega števila kandidatov opravilo prvi predizbor predlaganih kandidatov in sicer na osnovi naslednjih kriterijev:
1. Popolnost vloge
2. Vzpostavljen stik oz. soglasje visokošolske institucije v Črni gori (priloga)
(brez soglasja fakultete, kjer želite opravljati svoje izpopolnjevanje, štipendije ni mogoče podeliti)
3. Priporočili dveh profesorjev iz do sedaj opravljenega študija (priloga)
4. Študijske ocene (transcript/priloga k diplomi)
5. Izpopolnjevanje na področju, ki je značilno za Črno goro, oz. se izvaja le tam
6. Prednost bodo imeli kandidati, ki ne prejemajo druge štipendije
7. Vrstni red prejetih vlog.

Dokončen izbor kandidatov je v pristojnosti Črne gore.

Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec Črne gore z vsemi zahtevanimi prilogami, in sicer 1 original in 2 fotokopiji celotne prijave.

Popolne vloge morajo prispeti na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova 16, 1000 Ljubljana) v zaprti ovojnici s pripisom “Štipendije Črne gore 2016/17”.

Rok za prijavo je do 22. aprila 2016!

Up Next

Related Posts