Štiri nove knjige o okupacijskih mejah na Slovenskem in življenju ob njih (1941-1945)

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani so v začetku maja izšle štiri monografije, ki opisujejo okupacijske meje na Slovenskem in življenje ljudi ob njih.

Triletni temeljni raziskovalni projekt Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva se je začel 1. maja 2017 in se je zaključil 30. aprila 2020 (zaradi COVID-19 situacije je bil podaljšan za eno leto). Namenjen je proučitvi vpliva meja, s katerimi so štirje okupatorji med 2. svetovno vojno razčetverili Slovenijo, pri čemer so načrtovali izbris slovenskega prebivalstva.

Projekt je poseben zaradi multidisciplinarnega pristopa, saj je bila v ekipi tudi številčna skupina geografov. Tokrat sta bila pomembna elementa analiza kartografskega gradiva in predvsem delo na terenu. V okviru projekta so že lani izšle tudi tri monografije in knjižica povzetkov znanstvenega simpozija. Letos pa so člani projekta dodali še štiri nove:

  • Razkosana Slovenija: okupacijske meje med drugo svetovno vojno. Avtorja sta Kornelija Ajlec in Božo Repe. Knjiga je objavljena v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete –>>> klik.
  • Obmejni trikotnik: okupacijske meje med Idrijo, Žirmi in Polhograjskimi Dolomiti, 1941–1945. Avtorja sta Maja Vehar in Peter Mikša. Knjiga je objavljena v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete ->>> klik.
  • En krompir, tri države: okupacijske meje na Dolenjskem 1941–1945. Avtorji Bojan Balkovec, Božidar Flajšman in Blaž Štangelj. Knjiga je objavljena v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete ->>> klik.
  • Hlev je bil pod Nemci, hiša pod Madžari: okupacijske meje v Prekmurju 1941–1945. Avtorica je Darja Kerec. Knjiga je objavljena v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete ->>> klik.

Vse knjige so del zbirke Historia.

Spodaj si lahko pogledate posnetek tiskovne konference ob predstavitvi zgoraj omenjenih štirih novih knjig zbirke Historia in zaključek projekta “Napravite mi to deželo nemško, … italijansko, … madžarsko, … hrvaško!”

Sodelovali so Kornelija Ajlec, Bojan Balkovec, Božidar Flajšman, Darja Kerec, Peter Mikša, Božo Repe, Blaž Štangelj in Maja Vehar.

Up Next

Related Posts