Strokovni posvet KNJIGA. ZNANJE. RAZUM.

Od protestantizma do razsvetljenstva (1500–1800)

Na dvodnevnem znanstvenem posvetu sodelujejo raziskovalci iz različnih ustanov s področja zgodovine, medicine, prava, umetnostne zgodovine, jezikoslovja in teologije, etnologije in naravoslovja. Vstop je prost.

PROGRAM

SREDA, 25. MAREC

9.30–9.45 pozdravi: Blaž Peršin, Irena Žmuc

9.45–10.15 uvodničar: Marko Štuhec

Znanje in razum v evropskem zgodnjem novem veku

10.15–10.45 odmor za kavo

MODERATORKA: Irena Žmuc

10.50–11.20

Marko Kambič: Kazenskopravni  položaj žensk v zgodnjem novem veku skozi prizmo ljubljanskih malefičnih svoboščin

11.20–11.30

Barbara Žabota: Zakulisje slovenskih protestantskih knjig

11.30–11.50

Vincenc Rajšp: Primož Trubar in Schwäbish Hall, kraj natisa Katekizma in Abecedarija

11.50–12.10

Anja Dular: Ženske in črna umetnost

12.10–12.30

Matevž Košir: Upravna struktura kranjskih deželnih stanov in skrb za deželno blaginjo (od 16. do srede 17. stoletja)

12.30–13.00 razprava

13.00–14.30 kosilo

14.30–15.30 ogled razstave

MODERATORKA: Mojca Ferle

15.30–15.50

Miha Preinfalk: Med dolgovi in družino – oporoka Herbarda Turjaškega

15.50–16.10

Žiga Zwitter: Znanje in neznanje v knjigah in glavah: po sledeh intelektualne zgodovine travnikov in pašnikov na jugovzhodu Alp v 16. in zgodnjem 17. stoletju

16.10–16.30

Metod Benedik:  Janez Svetokriški, kapucinski pridigar

16.30–16.50 razprava

 

ČETRTEK, 26. MAREC

MODERATORKA: Irena Žmuc

9.30–9.50

Stanislav Južnič: Kaj so brali naši predniki?

9.50–10.10

Janez Bogataj: Od Trubarja do Vodnika. Mejniki v razvoju prehranske kulture od 1500 do 1800

10.10–10.30

Boris Kryštufek: Triumf neznanja: Zgodovina narave na Slovenskem

10.30–10.50

Štefan Vevar: Slovensko gledališče v času od reformacije do razsvetljenstva

10.50–11.10 odmor za kavo

11.10–11.30

Mojca Ferle: Ženska ročna dela kot del vzgoje in znak prestiža

11.30–11.50

Matej Klemenčič: Podoba baročne Ljubljane v umetnostni zgodovini

11.50–12.10

Ana Pokrajac Iskra: Snete freske z gradu Križ pri Komendi

12.10–12.30 razprava

12.30–14.00 kosilo

MODERATORKA: Ana Pokrajac Iskra

14.00–14.20

Irena Žmuc: Recreatio in učni program Terezijanišča

14.20–14.40

Mateja Kos: Žiga Zois in keramika

14.40–15.10

Zvonka Zupanič Slavec: Prva zdravstvena knjiga v slovenskem jeziku

15.10–15.30 Razprava

15.30–16.00 odmor za kavo

16.00–16.30 zaključki posveta

 

Uvodno predavanje bo posvečeno razumu, ki so ga v svojih konceptih in razmislekihna na prvo mesto postavili izobraženci zgodnjega novega veka. Odgovorili bomon na vprašanje, kakšni sta bili v tem obdobju upravna struktura kranjskih deželnih stanov in skrb za blaginjo? Nova spoznanja prinašajo raziskave o reformaciji, zakulisju slovenskih protestantskih knjig, pa tudi, kje so bile v resnici tiskane Trubarjeve knjige. Uporaba slovenske besede v javnem življenju je bila širša, kot si mislimo. Več referentov bo razmišljalo o vlogi ženske, ki so bile v tiskarskem poslu ustvarjalke ali bralke. Kakšen je bil njihov položaj po prvem ljubljanskem Malefičnem redu (Kazenskem zakoniku)? Več tudi o ženskih ročnih delih in pomembnem priročniku ob koncu obdobja razsvetljenstva o usegarstvu oziroma porodništvu.

V kakšnem življenjskem okolju so nekdaj bivali Ljubljančani? Ne bomo se izognili obsesiji tedanjega (in današnjega) časa – razpravi o prehranski kulturi. Poznamo barona Žigo Zoisa kot lastnika tovarne beloprstene keramike? Turjačani so znani kot vojaki in kulturni ustvarjalci, na posvetu pa bo predstavljen Turjačan kot dober gospodar in družinski oče. Marija Terezija je ustanovila Terezijanišče, kjer so bili med prvimi dijaki  vpisani moški člani družine Turjaških. Ljubljančani so ljubili gledališče in potujoče skupine, zato tudi o tem.

O vseh teh dogodkih, stanjih in procesih, novih odkritjih ter razmislekih, ki osvetljujejo zgodovino Ljubljane in Kranjske v zgodnjem novem veku, bo tekla beseda na posvetu.

Udeleženci bodo prejeli programske knjižice s povzetki predavanj. Po posvetu bo izdan zbornik. Kotizacije ni.
Organizatorji naprošamo, da svojo udeležbo potrdite na: prijava@mgml.si

Up Next

Related Posts