#druga svetovna vojna

Okno v preteklost

Fotografije so danes pomemben vir za zgodovinopisje. Pokažejo nam stvari in dogodke, ki so bili včasih le pisno dokumentirani. Z njimi si...

Lebensborn

V okviru nacizma in večvrednosti arijske rase nad drugimi ter Hitlerjeve želje po povečanju življenjskega prostora za rasno čiste in biološko primerne...

Berlinski zid

Svet po drugi svetovni vojni je zaznamoval razdor med vojnimi zavezniki in nova razporeditev moči. Poleg ideološke razdelitve med demokratičnim in socialističnim pogledom,...