#martin luther

500 let reformacije

Reformacija je bila gibanje za reformo nauka in obredov Rimskokatoliške cerkve v 16. stoletju. Za njen začetek štejejo današnji dan leta 1517....

Erazem Rotterdamski

12. julija 1536 je v Švici umrl nizozemski renesančni humanist, književnik, filolog, filozof in teolog Erazem Rotterdamski.  Erazem Rotterdamski naj bi bil...

Kalvinizem

26. maja 1538 je bil  iz Ženeve začasno izgnan Jean Calvin – gre za enega izmed pomembnejših idejnih pobudnikov reformacije, po njem...