#politika

Pacta conventa

Leta 1573 je bila sprejeta tako imenovana Pacta conventa, ki jo je sprejela Varšavska konfederacija. Gre za enega najstarejših tolerančnih ediktov v...