#rapalska meja

Posnetki RetroFest 2023

Na predvajalnem seznamu so na ogled posnetki okroglih miz in predstavitev knjig, ki so bili organizirani v okviru RetroFesta 2023.  

Rapalska meja

Rapalska meja, ki je bila leta 1920 določena kot meja med Kraljevinama Italijo in SHS ima svoje začetke že v času marčne...