#Slovenski narod

Slovenski narod

2. aprila 1868 je izšla prva številka Slovenskega naroda, političnega časnika, ki je zastopal slovensko liberalno usmeritev. Sprva je izhajal v Mariboru in...