#univerza v ljubljani

France Križanič – matematik

3. marca1928 se je v Mariboru rodil slovenski matematik, France Križanič. Križanič je diplomiral leta 1951 in doktoriral leta 1955 na Prirodoslovno-matematični fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom...