Tečaj branja gotice v ARS

Arhiv Republike Slovenije v drugi polovici marca 2017 pripravlja 20 urni tečaj branja nemške pisave gotice. Tečaj bo potekal v prostorih arhiva na Zvezdarski 1 v Ljubljani.

Na tečaju bodo predstavljeni razvoj pisane gotice od 16. do začetka 20. stoletja in njene značilnosti v času. Skozi zanimive dokumente, ki jih hrani arhiv, se boste spoznali z vrstami dokumentov, njihovim kontekstom in načinom interpretacije.

zgo.si_2

OBVEZNA JE PRIJAVA S PRIJAVNICO!

 

Up Next

Related Posts