Teodozij II. – bizantinski cesar

10. aprila 401, se je rodil cesar Bizantinskega cesarstva, Flavius Theodosius Junior Augustus – Teodozij II.

Karta Konstantinopla z vrisanim teodozijevim obzidjem.Bil je edinec cesarja Arkadija in njegove v frankovske žene Aelije Evdoksije. Leta 408 mu je oče umrl in Teodozij je kot sedemleten otrok postal cesar vzhodnega dela Rimskega cesarstva.

Najbolj poznan je po ustanovitvi konstantinopelske univerze (425), kodifikacije rimskega prava v Teodozijev zakonik (Codex Theodosianus, 438) in graditvi Teodozijevega obzidja v Konstantinoplu.

Teodozij II.V njegovem imenu je najprej vladal pretorijanski prefekt Antemij, ki je tudi nadziral graditev Teodozijevega obzidja v Konstantinoplu. Leta 414 je postala njegova regentka sestra Pulherija, ki je bila razglašena za avgusto. Leta 416 je sam prevzel vladarske posle, vendar je ostal pod močnim sestrinim vplivom. Junija 421 se je poročil z Grkinjo Aelijo Evdokijo s katero je imel hčerko Licinijo Evdoksijo.

Bil je izobražen, vendar bojazljiv vladar, ki je vse svoje vladanje preživel v Konstantinoplu in je državniške posle prepuščal svojim dostojanstvenikom, predvsem svoji ambiciozni sestri Pulheriji.

Todozij se je pod sestrinim vplivom začel zanimamti za krščanstvo, kar je sprožilo tudi vojno proti Sasanidom (421-422), ki so preganjali kristjane. Vojna se je hitro končala, ker so bili Bizantinci primorani skleniti premirje zaradi hunskega ogrožanja Konstantinopla. Leta 423 je umrl cesar Zahodnega cesarstva in Teodozijev stric Honorij. Za novega cesarja je bil razglašen primicerius notariorum Ivan. Honorijeva sestra Gala Placidija in njen mlajši sin Valentinijan sta pobegnila v Konstantinopel, da bi dobila pomoč, in Teodozij je po krajšem preudarku sprožil vojno proti uzurpatorju Ivanu. Vojna se je končala maja 425 z razglasitvijo Valentinijana za cesarja pod regentstvom svoje matere. Da bi okrepili vezi med obema deloma cesarstva, so z Valentinijanom zaročili Teodozijevo hčerko Licinijo Evdoksijo.

Restavrirani del Teodozijevega obzidja pri Selimbrijskih vratih. Na sliki je vidno zunanje obzidje jarka in notranje obzidje s stolpi.Teodozijevo obzidje je bilo zgrajeno 1.500 m zahodno od Konstantinovega obzidja. Gradnjo je nadziral pretorijanski prefekt Antemij in jo, po trditvah v Teodozijevem zakoniku (Codex Theodosianus), zaključil leta 413. Gradnja naj bi trajala devet let in naj bi se začela leta 404 ali 405 med vladanjem cesarja Arkadija (vladal 395-408). Teodozijevo obzidje je obdajalo vseh sedem mestnih gričev in mesto je končno upravičilo ime Heptalofos (sedem gričev) in se tako izenačilo s Starim Rimom. 26. januarja 447 je močan potres porušil velik del obzidja, vključno s 57 stolpi. Kasnejši potresi, med njimi velik potres januarja 448, so škodo še povečali. Popravila obzidja je na Teodozijev ukaz nadziral pretorijanski prefekt Konstantin. Digitalna rekonstrukcija Konstantinopla (okoli leta 1000).Dela so bila zelo nujna zaradi stalnih vpadov hunskega vladarja Atile ki je takrat pustošil po Balkanu. Pri popravilu so zato zaposlili tudi meščane in ga, po podatkih bizantinskih kronistov, popravili v rekordnih 60 dneh.

Teodozijevo obzidje je bilo dolgo okoli 6,5 km. Na jugu se začelo na obali Proponta pri Marmornem stolpu, katerega so imenovali tudi Bazilijev in Konstantinov stolp in se na severu končalo na obali Zlatega roga. Skupna dolžina ohranjenega obzidja od Marmarskega morja do predmestja Blaherne je 5.630 m. Odsek med palačo Porfirogenetov in Zlatim rogom se ni ohranil, ker so zahodno od njega zgradili novega, da bi vanj zajeli tudi predmestje Blaherne

Huni so pod poglavarstvom Rue in njegovega bratranca Atile ravno med Teodozijevim vladanjem doživljali vrhunec moči. Bizantinska meja na Donavi je bila sicer dobro utrjena, Teodozij pa je leta 424 kljub temu Hunom plačeval letni davek. Atila in njegov brat Bleda sta leta 433 zahtevala podvojitev davka na 700 liber (229 kg) zlata. Teodozij je njuno zahtevo sprejel in se poleg tega obvezal, da ne bo sprejemal beguncev, ki bodo pred Huni zbažali v Bizantinsko cesarstvo in da se ne bo združeval z drugimi plemeni proti Hunom. Toda Atila je prišel po več. Takoj ko je leta 441 pokoril zahodne sosede je svoje pohode preusmeril na Balkan in s tem izsilil povečanje davka. To je storil še nekajkrat, cesar Teodozij pa je nadaljeval s svojo neuporniško poliktiko in postopoma izgubljal vpliv nad balkanskimi mesti vse do Niša. Sledil je neuspešen poskus atentata na Atilo, Teodozijevo politiko pa je spremenil cesar Marcija, ki je Teodozija nasledil.

Teodozijev zakonik (Codex Theodosianus).Teodozij je leta 425 ustanovil Konstantinopelsko univerzo s 15 grškimi in 16 latnskimi katedrami. Najpomembnejši študijski predmeti so bili pravo, filozofija, medicina, aritmetika, geometrija, astronomija, glasba in retorika. Leta 429 je imenoval komisijo, ki bi morala zbrati vse zakone, objavljene od vladanja Konstantina I. dalje, in jih formalizirati v pravni sistem. Načrt je ostal nedokončan. Naslednja komisija, ki se je zbrala v Konstantinoplu, je uspela zbrati vso splošno zakonodajo in jo leta 438 objaviti v Teodozijevem zakoniku (Codex Theodosianus). Zakonik je postal osnova za zakonik cesarja Justinijana I., ki je nastal v naslednjem stoletju.

Zaradi spora med cerkvenimi dostojanstveniki glede Marijinega naslova Matere božje, je Teodozij leta 431 v Efezu sklical koncil. Spor je nastal med konstantinopelskim patriarhom Nestorjem in aleksandrijskim nadškofom Cirilom in papežem Celstinom I. Vzhodni nadškofi, na čelu z antiohijskim nadškofom Ivanom, so napovedali svojo zamudo, vendar je Ciril kljub njihovi in Nestorjevi odsotnosti Nestorja obsodil herezije. Ko so nadškofi končno prišli na koncil, je nastal popoln razkol, tako da je morala zaradi nemirov posredovati cesarska vojska. Nestorja so odstavili in izgnali, Cirilova stranka pa je doživela popolno zmagoslavje.

Teodozij je umrl leta 450 zaradi posledic nezgode pri jahanju. Sledila je borba za prestol, v kateri je Pulherija, ki se je malo pred tem vrnila na dvor, premagala evnuha Hrizafija in se poročila z generalom Marcijanom, ki je postal Teodozijev naslednik.

Up Next

Related Posts