Tone Tomšič

Na današnji dan leta 1942 so italijanski okupatorji v Gramozni jami pri Ljubljani ustrelili organizacijskega sekretarja CK KP Slovenije Toneta Tomšiča. Obsojen je bil zaradi neutrudnega pripravljanja in vodenja ljudskega odpora proti okupatorju.

Tone Tomšič. Foto: WikimediaTone Tomšič, narodni heroj in politični delavec, je bil rojen 9. junija 1910 v Trstu. Družina Toneta Tomšiča (oče Mihael, ki je bil vlakovodja in mati Ivanka, ki je bila trgovka) je izhajala iz vasi Bač pri Knežaku. V Trstu so živeli v predmestju Rojan. Oče Mihael je bil zaposlen kot železničar. Po 1. svetovni vojni so se izselili in od takrat živeli v Ljubljani. V družini je bilo sedem otrok, od tega sta dva umrla kot otroka.

Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani in na Ptuju, maturiral leta 1930 v Ljubljani. V dijaških letih je Tomšič sprva deloval pod vplivom primorskega narodnjaškega gibanja v srednješolskih organizacijah (Orjuna, Preporod) in v društvu primorskih emigrantov Zora. Pravo je študiral v Ljubljani in Zagrebu.

Od leta 1928 je bil član SKOJ in nato CK KPS. Zaradi političnega delovanja je bil večkrat zaprt. Že pred drugo svetovno vojno je moral Vida Tomšič. Foto: Wikimediav ilegalo (ilegalno ime: Gašper). Po okupaciji je postal organizacijski sekretar CK KPS. 10. decembra 1941 ga je skupaj z ženo Vido Tomšič, tudi ilegalno aktivistko, aretirala italijanska policija, potem ko je bil izdan. Takrat se je skrival pod imenom “Ivan Pevec”. Zasliševali in mučili so ga italijanski in nemški okupacijski organi v Ljubljani in v Begunjah. Pred italijanskim vojnim vojaškim sodiščem v Ljubljani je bil obsojen na smrt dne 16. maja 1942 in 21. maja 1942 ustreljen v Gramozni jami v Ljubljani. Boris Kidrič je ob njegovi smrti zapisal:

»Tomšič sodi med osnovne tvorce svobodnega slovenskega naroda, delovnega ljudstva in delovnega razreda. Njegovo ime je neločljivo povezano z vsemi tistimi dejanji in razvojnimi členi NOB, ki so vodili naš težki boj od uspeha do uspeha. Tomšič je postal vzornik za vso pot, ki je še pred nami«.

Za narodnega heroja Jugoslavije je bil proglašen 25. oktobra 1943. Pokopan je v grobnici herojev v Ljubljani.

Kip Toneta Tomšiča, delo kiparja Borisa Kalina. Kip stoji v Ljubljani pred osnovno šolo na Poljanah. Foto: casnik.siTonetu in Vidi Tomšič se je v ilegali avgusta 1941 rodil sin, ki so mu pri ilegalnem krstu dali ime Mihael Gabrijel Tomšič. Do polnopravnosti sodbe staršem je sina skrivala mreža sodelavcev Osvobodilne Fronte.

Že 23. julija 1942 je bila po njem imenovana na novo ustanovljena 1. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Tone Tomšič«.

Po Tonetu Tomšiču je imenovan Akademski pevski zbor Tone Tomšič, ki je ime ohranil tudi po osamosvojitvi Slovenije.

 

Vir:

Wikimedia, RTV Slo, slovenska-biografija.si

Up Next

Related Posts