Trgovski dom v Gorici

Leta 1902 je Trgovsko-obrtna zadruga, na pobudo Henrika Tume, začela pripravljati gradnjo poslopja za potrebe goriških Slovencev. Stavbo slovenskih gospodarskih in kulturnih ustanov v Gorici, Trgovski dom, ki so jo po načrtih arhitekta Maksa Fabianija zgradila in opremila slovenska podjetja z Goriškega, so odprli v mesecu decembru leta 1904.

Pomenila naj bi dokončno uveljavitev Slovencev v Gorici. Poleg Zadruge so bili v njej tudi trgovine, pisarne za Trgovski dom v Gorici. Foto: potep.orgslovenske poslovne ljudi in odvetnike, velika dvorana, telovadnica, klubski prostori, knjižnica in čitalnica Narodne prosvete ter sedeži Pevskega in glasbenega društva, goriškega Sokola ter Bralnega in podpornega društva. V Trgovskem domu so prirejali koncerte, gledališke predstave in druge kulturne prireditve in plese. Do prve svetovne vojne je bilo delovanje zelo pestro in živahno na vseh področjih. Vsak teden so se goriški Slovenci družili na plesih ali se srečevali na koncertih, gledaliških predstavah in predavanjih. Med vojno je bila stavba poškodovana in nekaj let neuporabna. Po popravilih se je vselila podružnica Ljubljanske kreditne banke in postopoma so tudi društva obnovila svoje delovanje.

Maks Fabiani. Foto: WikimediaNovembra leta 1926 so fašisti zaradi atentata na italijanskega diktatorja Benita Mussoiinija, izvedenega v Bologni, divjali tudi po Julijski krajini. Tako so na današnji dan tistega leta v Trgovski dom v Gorici vdrli skvadristi, pripadniki organiziranih italijanskih fašističnih skupin, in ga zasedli. Nekaj pozneje so stavbo preimenovali v »Caso Littorio«, decembra leta 1933 pa jo je italijanski likvidator formalno prodal fašistični stranki v Gorici. Po koncu druge svetovne vojne so bile v Trgovskem domu, ki so ga preimenovali v Ljudski dom, spet slovenske prireditve, že novembra leta 1946 pa so ga morale slovenske in protifašistične organizacije znova izprazniti. Vsa prizadevanja, da bi stavbo vrnili Slovencem, so bila neučinkovita. Po priključitvi Gorice Italiji je italijanska državna uprava tam naselila svoje urade.

Up Next

Related Posts