Tri nove knjige o okupacijskih mejah na Slovenskem in življenju ob njih (1941-1945)

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani so v začetku aprila izšle tri monografije, ki opisujejo okupacijske meje na Slovenskem in življenje ljudi ob njih.

Triletni temeljni raziskovalni projekt Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva se je začel 1. maja 2017 in se bo zaključil 30. aprila 2020. Namenjen je proučitvi vpliva meja, s katerimi so štirje okupatorji med 2. svetovno vojno razčetverili Slovenijo, pri čemer so načrtovali izbris slovenskega prebivalstva.

Projekt je poseben zaradi multidisciplinarnega pristopa, saj je bila v ekipi tudi številčna skupina geografov. Tokrat sta bila pomembna elementa analiza kartografskega gradiva in predvsem delo na terenu. V okviru projekta so izšle tudi tri monografije in knjižica povzetkov znanstvenega simpozija.

  • Okupacijske meje v Sloveniji 1941-1945. Več avtorjev, uredil Bojan Balkovec. Knjiga je objavljena v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete –>>> klik.
  • Življenje ob meji: Rogaška Slatina in Obsotelje kot jugovzhodna meja nemškega rajha (1941-1945). Avtorja sta Peter Mikša in Matija Zorn. Knjiga je objavljena v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete ->>> klik.
  • Vinceremo, videt čemo: okupacijske meje v Beli krajini 1941-1945. Avtorji Bojan Balkovec, Božidar Flajšman in Blaž Štangelj. Knjiga je objavljena v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete ->>> klik.
Up Next

Related Posts