V Črnomlju so gradili državnost

19. in 20. februarja 1944 je v Črnomlju zasedal Slovenski narodnoosvobodilni odbor, ki se je med drugim preimenoval v Slovenski narodnoosvobodilni svet. O Črnomlju med vojno in podrobno o zasedanju pa več v spodnjem posnetku.

 

Up Next

Related Posts