V zaledju Soške fronte

KDAJ? četrtek 14. september 2017, ob 19.00 uri

KJE? Zgodovinski arhiv Celje, Teharska cesta 1, Celje

 

Z vstopom Italije v prvo svetovno vojno na strani antantnih sil se je na zahodu slovenskega ozemlja odprla fronta, ki je po reki Soči dobila ime »soška fronta«. Na njej sta v 12 soških bitkah pomerili svoje moči avstro-ogrska in italijanska armada. Zadnje akcije na fronti so potekale pred natančno stotimi leti.

Razstava predstavlja potek frontne linije in spremembe, ki jih je vnesla v življenje ljudi v neposredni bližini in v zaledju. Predvsem bohinjski in tolminski konec sta bila neposredno vključena v izgradnjo infrastrukture za potrebe fronte (ceste, železnice, žičnice, letališča), industrijski obrati na Jesenicah, v Ljubljani, Škofji Loki, Idriji in drugod so se preusmerili v proizvodnjo orožja, streliva, obleke, obutve ipd., šole so se spreminjale v bolnišnice. Del vsakdana so postali primorski begunci in vojaški ujetniki (ruski in italijanski), za katere so zgradili taborišča in jih zaposlovali pri raznih delih. Posebna pozornost je namenjena gradnji vršiške ceste, ki je zaradi plazov s pobočij bližnjih gora zahtevala velik smrtni davek med njenimi graditelji, zlasti ruskimi ujetniki. Tudi zaledju so grozile nevarnosti bombardiranja, eksplozij streliva in obsodbe naglega vojnega sodišča. Naštete vsebine so predstavljene s pomočjo dokumentov, ki so bili širši javnosti do sedaj manj znani oz. neznani.
Razstava je skupni projekt Zgodovinski arhiv Ljubljana (nosilec projekta), Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Pokrajinskega arhiva Koper, Gornjesavskega muzeja Jesenice in Tolminskega muzeja ob stoletnici začetka soške fronte.

Tudi v Celju in okolici se je dodobra zaznaval vpliv Soške fronte. Ob razstavi bomo posebej ob tej priložnosti izpostavili tudi poseben izbor originalnih dokumentov, ki jih hranimo v naših fondih in zbirkah. Torej bo potujoča razstava prinesla tudi nekaj zanimivih poudarkov za ožje lokalno okolje. Razstava bo hkrati tudi del dogodkov (razstave, predavanja), ki jih v Celju za jesen najavljamo skupaj z Osrednja knjižnica Celje in obeležujejo stoletnico zadnjih vojih operacij na zahodnem robu slovenskega ozemlja.

Up Next

Related Posts