Vabilo na 36. simpozij Obdobja

Vabimo Vas, da se udeležite 36. mednarodnega simpozija Obdobja z naslovno temo Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne, ki bo potekal od 16. do 18. novembra 2017 v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in s sodelovanjem Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Rok za prijavo (izpolniti je treba prijavnico na spletni strani in oddati izvleček v dolžini 150 besed) je 15. marec 2017.

Vse o simpoziju Obdobja 36, temah simpozija in prireditvi je na voljo na spletni strani http://www.centerslo.si/simpozij (Simpozij Obdobja 36), kjer je tudi prijavnica. Rok za prijavo (izpolniti je treba prijavnico na spletni strani in oddati izvleček v dolžini 150 besed): 15. marec 2017. Za dodatne informacije smo dosegljivi na simpozij@ff.uni-lj.si.

 

Predsedniki 36. simpozija Obdobja doc. dr. Aleksander Bjelčevič, doc. dr. Matija Ogrin in izr. prof. dr. Urška Perenič, strokovna sodelavca simpozija dr. Damjan Huber in dr. Mojca Nidorfer Šiškovič

 

Tematska področja 36. simpozija Obdobja

 

I. LITERARNOZGODOVINSKE OBRAVNAVE

 1. Najdbe neznanega (ali pozabljenega) rokopisnega gradiva;
 2. dolgoživost rokopisne kulture, njeno sobivanje s tiskano knjigo;
 3. študije primerov (avtorstvo, datacija in nastanek rokopisnih besedil, izvor gradiva);
 4. rokopisno gradivo in vprašanje prehodov med ljudskim in umetnim slovstvom;
 5. nove literarne zvrsti in oblike v rokopisnem gradivu, npr. baročna pesem, baročna proza, baročna dramatika; dinamika zvrsti in oblik, npr. razvoj pridige od postil 16. stoletja do conciones 18. stoletja, razvoj pasijonskih iger, slovenska romarska pesem, slovensko pismo itn.

II. ZGODOVINSKOJEZIKOSLOVNA IN DIALEKTOLOŠKA VPRAŠANJA

 1. Vpliv knjižne norme, nadnarečnih pokrajinskih različic in narečij na jezik rokopisnih besedil;
 2. posebne jezikovne prvine rokopisnih besedil na raznih jezikoslovnih ravninah;
 3. narečne prvine v rokopisnih besedilih različnih funkcijskih zvrsti;
 4. rokopisi jezikoslovnih besedil in besedil o jeziku.

III. STILISTIKA ROKOPISNIH BESEDIL

 1. Slog in literarna sredstva; vpliv retorike na rokopisna besedila.

IV. PREVODOSLOVJE

 1. Prevodi ali priredbe v rokopisnih besedilih glede na njihove vire ali izvirnike v tujih jezikih; razmerja med izvirnikom in prevodom; razmerja med različnimi prevodi istega besedila.

V. PRISTOPI SORODNIH VED

 1. Duhovno- in kulturnozgodovinska vloga slovenskega rokopisnega slovstva na stičišču jezikov in kultur;
 2. slovenski rokopisi kot »prepovedane knjige« – spor med slovstvenimi potrebami in oblastjo, npr. med redovniki in jožefinisti;
 3. rokopisi kot izraz socialne zgodovine Slovencev;
 4. uradovalna slovenika: listine, oporoke, prisege v slovenščini – obseg rabe slovenskega jezika v uradnem življenju in javnosti;
 5. rokopisi, tesno povezani z zgodovino likovne umetnosti, npr. križev pot, svete štenge;
 6. rokopisi, tesno povezani z zgodovino glasbe – pesmarice;
 7. teološko-zgodovinski pristopi: rokopisi in vprašanje slovenščine v sakralni in pastoralni rabi, npr. rokopisi z razlago zakramentov, rokopisi katekizemskih, svetopisemskih besedil ipd.;
 8. slovenska rokopisna besedila kot objekt digitalne humanistike.

Up Next

Related Posts