Vabljeni na odprtje razstave Grad Khislstein in zgodbe rodbine Khisl

Gorenjski muzej bo jutri, v petek, 9. novembra 2018, ob 18. uri odprl razstavo GRAD KHISLSTEIN IN ZGODBE RODBINE KHISL. Razstava bo na ogled v gradu Khislstein, ki po omenjeni rodbini tudi nosi ime.

V kulturnem programu bosta nastopila člana slovenskega ansambla za staro glasbo Musica Cubicularis, Domen Marinčič, viola da gamba, in Tomaž Sevšek, virginal. Izvajala bosta lastne priredbe glasbe, ki jo je renesančni lutnjist Giacomo Gorzanis posvetil Janezu in Juriju Khislu.

Razstava s spremljajočimi dogodki predstavlja osrednji dogodek Gorenjskega muzeja, ki v letu evropske kulturne dediščine obeležuje 65. obletnico ustanovitve . V letu 2018 mineva tudi 440 let, odkar je Janez Khisl z dovoljenjem nadvojvode Karla prezidal kranjski grad in ga poimenoval s svojim poplemenitenim imenom. Dediščina rodbine Khisl in njenega gradu v Kranju sta postali identiteta Kranja, seveda pa je bila  rodbina Khisl v svojem času pomembna tudi v slovenskem in srednjeevropskem prostoru. To dokazuje različno gradivo, ki ga hranijo dediščinske institucije v Sloveniji in Avstriji, kar bo prikazano tudi na razstavi.

V letu 2019 bo v okviru razstave pripravljamo tudi dva koncerta renesančne glasbe oz. glasbe, ki so ju ustvarili skladatelji, katerih mecen je bila družina Khisl. Prvi koncert bo 9. aprila 2019, drugi pa na Poletno muzejsko noč 2019.

Pridite v staro kranjsko mestno jedro, kjer stoji grad Khislstein. In še namig. Janez Vajkard Valvasor je o o kranjskem gradu zapisal, da stoji »nad Savo na najlepšem in najljubkejšem kraju mesta; prav lepo zre od zgoraj navzdol v Savo in uživa torej imeniten razgled«. To je več kot odlično povabilo, da obiščete Gorenjski muzej v Kranju.

RTV Slovenija je posnela prispevek o razstavi z naslovom Zgodovina plemiške družine Khisl v Kranju.

Vabljeni k ogledu in obisku Gorenjskega muzeja.

Matej Sternen, 1575: Tiskar Mandelc skupaj z Jurijem Dalmatinom izroča mecenu Janezu Khislu odtis prve slovenske knjige, 1937, osnutek za fresko, Galerija ALUO, Ljubljana. Na osnutku so od leve Janez Khisl, Janez Mandelc, Jurij Dalmatin, Adam Bohorič in Jurij Khisl. (Foto: Marko Tušek, ©Gorenjski muzej)

Up Next

Related Posts