Vitrina meseca Najbolj značilna rimskodobna keramika Terra Sigillata

V Mestni hiši v Kranju, Glavni trg 4, je na ogled vitrina meseca

Najbolj značilna rimskodobna keramika Terra Sigillata

ali

kako poceni izdelki odpirajo vrata globalizacij.

Izbrana tema pričujoče Vitrine meseca Gorenjskega muzeja se nanaša na posebno vrsto rimskodobnega keramičnega posodja, ki ga arheologi poznamo pod imenom terra sigillata. Prepoznavna značilnost posodja so kvalitetno žgana najfinejša glina, bleščeča temno opečnato rdeča barva, pri nekaterih primerkih reliefni okras in pečat z imenom mojstra izdelovalca, vtisnjen v dno na notranjosti posode.

Za širšo javnost sigilatno posodje samo po sebi nima velikega pomena, če odštejemo odlično, še po dolgih dveh tisočletjih občudovanja vredno tehnično in estetsko perfekcijo. To je tudi vzrok, da si mnogi že dolga desetletja prizadevajo izdelati čim bolj natančne kopije sigilatnega posodja za razvajene sodobne kupce, občudovalce lepega in zbiralce kvalitetnih spominkov. V zadnjih letih je na spletu narastla ponudba replik in kopij, vendar razsežnosti in kvalitete antične proizvodnje ni mogoče doseči.

Za raziskovalce ima sigilata, kot slovenimo latinsko ime terra sigillata, povsem drugačno, izjemno vrednost. V prvi vrsti veljajo še tako drobni odlomki sigilate za odličnega pokazatelja antičnih plasti. Oblika, okras in še posebej pečat proizvajalca na dnu posode – če je seveda posoda bila okrašena in opremljena z žigom – pa so odlično pomagalo pri časovni opredelitvi arheološkega najdišča ali posamezne plasti.

Up Next

Related Posts