Vizije prihodnosti študijski primeri načrtovanja stvarnosti na Slovenskem

Poseben panel na 40. zborovanju slovenskih zgodovinarjev je bil namenjen gospodarskih vizijam.

  • 00:01:47 Petra Kolenc in Petra Svoljšak, Družbena in prostorska obnova Primorja po prvi svetovni vojni
  • 00:21:16 Mojca Šorn, Socialno skrbstvo v Ljubljani 1918–1945
  • 00:36:59 Kornelija Ajlec, Vizije ureditve Slovenije po drugi svetovni vojni v partizanskem taboru
  • 00:57:29 Darja Kerec, Organizacijski ukrepi in naloge Rdečega križa Slovenije po drugi svetovni vojni

Snemanje Božidar Flajšman

Montaža in Režija Bojan Balkovec

Posneto v prostorih Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, 20. aprila 2023.

Up Next

Related Posts