Vzpon srednjeveške Ljubljane na ruševinah Emone

KDAJ? četrtek, 19. april 2018, ob 18.00 uri

KJE? Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana

 

Propadu Emone sledi nemirno obdobje konca 6. in začetka 7. stoletja. Ljubljanska vrata izgubijo svoj strateški pomen in Karnij prevzame vlogo najpomembnejše naselbine v Ljubljanski kotlini. V 7. stoletju sledi prihod Slovanov, ki je izpričan s številnimi toponimi in skromnimi arheološkimi ostanki.  Njihove naselbine so stale v zavetnih legah, kjer je bilo mogoče preživeti z živinorejo in poljedelstvom.

Predaval bo: Matej Draksler.

Up Next

Related Posts