Zborovanje ZZDS – Zgodovina izobraževanja

POVABILO NA 38. ZBOROVANJE ZZDS – ZGODOVINA IZOBRAŽEVANJA

Ravne na Koroškem, 28. do 30. septembra 2016

Slovence kot narod sta oblikovala slovenski jezik in tiskana knjiga, nič manj pa izobraževanje in šola. Zgodovino izobraževanja, pa tudi vzgoje in šolstva skozi stoletja predstavljajo različni formalni in neformalni načini prenosa kulturnih vrednot in znanja na mlajšo generacijo pa tudi procese, ki jih  danes označujemo kot vseživljenjsko učenje. Pri tem ne gre spregledati močnega prepletanja  vzgoje v družini in vzgojnih vplivov družbe, lastnih želja posameznikov po znanju in pestrosti idejnih vplivov ter državne in cerkvene vloge pri tem. Kako se je pri izobraževanju kazalo njihovo medsebojno sodelovanje in kako podpora ali odpori posameznim izobraževalnim pristopom in usmeritvam?

Tematski sklopi: Za vprašanja zgodovine izobraževanja, ki jih bodo predavatelji na zborovanju obravnavali s pomočjo novih virov in/ali njihove sveže analize, predlagamo različne tematske sklope. Prvi je lahko idejno teoretski (humanistični in družboslovni pogledi na izobraževanje), drugi je osredotočen na šolo kot ustanovo, tretji na vsebino pouka spreminjajoče se šolsko znanje pa tudi različne oblike zunajšolskega in zlasti neformalnega izobraževanja, četrti analizira vlogo učiteljev in učiteljic oz. tistih, ki izobražujejo in peti predstavlja učence oziroma vse, ki se izobražujejo. Šesti tematski sklop bo namenjen nekdanjim, še bolj pa današnjim pogledom na pouk zgodovine v šoli.

1.       Pedagoška misel skozi čas: pedagoški klasiki in slovenski teoretiki vzgoje in izobraževanja

2.       Šola kot ustanova: šolski prostor, izobraževalna, kulturna in vzgojna dejavnost šol

3.       Pestre poti od šolanja k izobrazbi: neformalno izobraževanje, tehnično izobraževanje

4.       Podoba učitelja / učiteljice / ravnatelja skozi zgodovino

5.       Učenec, dijak, študent: od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje

6.       Pogledi na pouk zgodovine v šoli (pripravlja Šolska sekcija ZZDS)

V program zborovanja želimo vključiti predvsem izvirne raziskave, nova spoznanja in sveže analitične in primerjalne študije ter kritične preglede zgodovinarjev, pedagogov in drugih raziskovalcev zgodovinskega razvoja vzgoje in izobraževanja v vseh časovnih obdobjih. Pričakujemo zlasti problemsko obravnavo vzgojnega in izobraževalnega razvoja ter pedagoških
vprašanj na posameznih regionalnih področjih ali v slovenskih deželah, predstavitev medsebojnih vplivov in povezav znotraj slovenskih krajev in poglede na prenos znanja iz tujine in v tujino. Dobrodošli so tudi prispevki o primerjalnem razvoju izobraževanja v mednarodnem prostoru, novi metodološki pristopi, posebej še raziskave, ki se dotikajo izobraževanja v našem sosedstvu, tudi šolanja Slovencev v tujini in slovenskega izobraževalnega delovanja izven  slovenskih dežel. Zborovanje je odprto tudi za udeležence iz tujine, zato bo poleg slovenščine jezik konference tudi angleščina.

PREDLOGI PRISPEVKOV – 38. zborovanje ZZDS bo v sodelovanju s Koroškim zgodovinskim društvom pripravljeno na Ravnah na Koroškem. Potekalo bo  v prostorih Srednje šole Ravne in Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika na Ravnah od srede, 28. 9. do petka 30. 9. 2016  v obliki plenarnih zasedanj, paralelnih sekcij in okroglih miz.   Zainteresirani avtorji naj predloge prispevkov z naslovom in povzetkom do 200 besed, 5 ključnih besed in kratko navedbo virov za svojo raziskavo oz. metodologijo dela  ter svojimi podatki (ime, priimek, znanstveni / strokovni naziv, ustanova, e-naslov, članstvo društvu) pošljejo do 5. februarja 2016 po elektronski pošti na naslov: 38zzds2016@gmail.com.

Podrobnosti sledijo na spletni strani ZZDS http://zzds.si

Up Next

Related Posts