Zdravnik dr. Božidar Fajdiga in njegova ambulanta

Gorenjski muzej vas vljudno vabi na odprtje občasne razstave

Zdravnik dr. Božidar Fajdiga in njegova ambulanta,

ki bo

v četrtek, 12. aprila 2018, ob 19. uri v Galeriji Mestne hiše v Kranju, Glavni trg 4.

Sredi prejšnjega stoletja v Kranju ni bilo človeka, ki ne bi poznal dr. Božidarja Fajdige (1887–1966). Zdravnik, ki je dobra štiri desetletja imel svojo ambulanto na današnjem Glavnem trgu, je vse do danes ostal zasidran v spominu starejših Kranjčanov. Še več. Zgodbe o delu z bolniki in njegovem zanimivem značaju so prerasle v anekdote, ki so bile pred leti zbrane v knjižici. Dr. Fajdiga je zaradi svojega poklica in odnosa do ljudi postal kranjska legenda. Meščani so ga spoštovali in cenili kot izjemnega zdravnika, ki je pacientom znal dati tudi kakšen nemedicinski nasvet. Čeprav ni bil ravno priljudnega značaja, so ga zaradi predanosti zdravniškemu delu vzeli za svojega. Ob njegovih burnih odzivih so se ga ljudje včasih tudi malo zbali, vendar so vedeli, da so bili njegovi komentarji vedno dobronamerni.

Dr. Božidar Fajdiga je v mestu delo zdravnika opravljal od sredine dvajsetih in vse do sredine šestdesetih let 20. stoletja, v različnih državah in družbenih sistemih. V tem času so se v medicini, pri skrbi za zdravje in na področju javnega zdravstva uveljavljale številne novosti. Kot splošni zdravnik se je srečeval z raznovrstnimi zdravstvenimi težavami, ki so bile tudi posledica drugačnega načina življenja in spremenjenih socialnih razmer. Zato je njegovo delo treba umestiti v širši okvir ureditve zdravstva v posameznih obdobjih in zdravstvenih razmer na širšem območju Kranja. Dr. Fajdiga je svojo zdravniško pot začel v Avstro-Ogrski, večji del poklicne poti je prehodil v Kraljevini Jugoslaviji in jo končal v socialistični Jugoslaviji. S spreminjanjem državnih okvirov in družbenih ureditev sta se spreminjala tudi zdravstvena in socialna zakonodaja ter sistem ureditve javnega zdravstva.

Up Next

Related Posts