Zgodovinar in geograf Silvo Kranjec

Zgodovinar in geograf Silvo Kranjec se je rodil na današnji dan leta 1892 v Ljubljani. Silvo Kranjec je v Ljubljani 1912 maturiral na II. državni gimnaziji ter od leta 1912 do 1916 študiral na dunajski univerzi zgodovino in geografijo. Od 1916 do 1918 je bil pri vojakih. Leta 1919 nastopil profesorsko službo na državnem moškem učiteljišču v Ljubljani; poslej je služboval še v Celju in ponovno v Ljubljani na II. državni realni gimnaziji (do 1959).

S.Kranjec: Kako smo se zedinili. Foto: bolha.comZnanstvenemu delu se je posvečal najprej kot zgodovinar: napisal je kronološki pregled zgodovine jugoslovanskih narodov (Pregled zgodovine Srbov, Hrvatov in Slovencev, Ljubljana, 1925), kjer je zajel vse pomembnejše dogodke, potem še pregled zgodovine Evrope v 19. stoletju in več del o sodobni zgodovini Slovencev. V poljudnoznanstveni knjigi je napisal Slovencem prvo obširno Zgodovino Srbov (Mohorjeva družba, 1927); za isto družbo je ob desetletnici skupne narodne države (1928) sestavil zgodovino Jugoslavije Kako smo se zedinili, kjer poseben pomen daje vlogi Slovencev v zgodovini jugoslovanskega zbližanja in bojev za skupno državo. Zasnoval je tudi obsežno spološno zgodovino (12 knjig), katere uresničevanje je pretrgala druga svetovna vojna. Zgodovina prevladuje tudi v njegovih razpravah, člankih in ocenah.

Bil je soavtor sedemnajstih geografskih šolskih učbenikov, ki so doživeli 59 izdaj. Silvo Kranjec je bil več desetletij med vodilnimi avtorji, ki so pisali o metodologiji pouka geografije. Največja novost je bil Občni zemljepis za višje razrede srednjih šol (1935, 1949).

Silvo Kranjec je umrl v Ljubljani 10. novembra 1976.

Druga državna gimnazija leta 1908 (danes gimnazija Poljane). Foto: Wikimedia

Vir: Radio Prvi in Wikimedia

Up Next

Related Posts